Gå til sidens hovedinnhold

Ledigheten fortsetter å øke

Arbeidsledigheten fortsetter å øke, men veksten i juni er litt lavere enn makroekspertene hadde trodd. Ifølge Aetat er den underliggende økning like stor som i vår, og det er ingen tegn til bedring

Ved utgangen av juni var det det registrert totalt 91.800 helt ledige arbeidssøkere, noe som utgjør 3,9 prosent av arbeidsstyrken, melder Aetat.På forhånd hadde makroøknomene i snitt ventet 4,0 prosent.- Justert for vanlige sesongvariasjoner økte tallet på helt ledige med 700 siste måned, mot 2 300 i gjennomsnitt for månedene fra januar til mai. I juni har nedtrappingen i arbeidsmarkedstiltakene vært mindre enn vanlig, noe som har gitt flere arbeidsledige mulighet til å delta på tiltak. Dette har bidratt til å stabilisere tallet på helt ledige. Forverringen på arbeidsmarkedet i juni har derfor vært omtrent som i de foregående måneder, skriver Aetat.- Ved utgangen av juni 2003 var det registrert 19.500 (27 prosent) flere helt ledige enn for ett år siden. I samme periode er det blitt 4.600 (68 %) flere deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak, slik at det ved utgangen av juni 2003 var 11.400 personer på slike tiltak. I alt har dermed antall ordinære arbeidssøkere uten inntektsgivende arbeid økt med 24.100 personer det siste året, heter det.- Etterspørselen etter arbeidskraft er fortsatt lav. Antall utlyste stillinger i media var i juni i år 30 prosent lavere enn for ett år siden, heter det videre.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre

Kommentarer til denne saken