Gå til sidens hovedinnhold

Ledigheten overrasker

Det norske arbeidsmarkedet på stedet hvil. Økonomene tror ikke på renteøkning før jul.

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB viser at ledighetsraten i september endte på 3,1 prosent.

På forhånd var det ventet at arbeidsledigheten ville ligge på 3,3 prosent.

Samtidig har SSB nedrevidert arbeidsledigheten for august med 0,1 prosentpoeng, fra 3,2 til 3,1 prosent

Antall arbeidsledige var i september uendret på 81.000 personer. Fra august til september falt både sysselsettingen og arbeidsstyrken med 2.000 personer.

Sidelengs arbeidsmarked
- Aku-ledigheten har beveget seg sidelengs gjennom 2009, konstaterer seniorøkonom Erik Bruce i Nordea Markets.

- Frem til sommeren ble dette ledsaget av en omtrent sidelengs bevegelse både i arbeidstilbud og sysselsetting. De siste månedene har vi sett et ganske kraftig fall i sysselsettingen, mens arbeidstilbudet har falt med samme antall. Ifølge SSB er det studenter og tidlig pensjonerte som forlater arbeidsstyrken. Dermed ødelegges en utbredt oppfatning om at det er utlendinger som forlater landet, skriver Bruce i en kommentar, og legger til at de var overbevist om at fallet i sysselsettingen ville føre til høyere arbeidsledighet.

- Den kraftige økningen i registrerte ledighet gjør også AKU-ledighetstallene vanskelig å forstå, mener han.

- Norges Bank prognose for en gjennomsnittlig AKU-ledighet i år på 3,25 prosent er litt på oversiden. Vi tror ikke dette er nok til å utløse en renteøkning i desember, mener Nordea-økonomen.

- Dette er innenfor det forventede
- Sysselsettingen har avtatt moderat gjennom året, men de siste par månedene har nedgangen vært mer markert. De siste månedenes tall er mer i tråd med våre forventninger. Ettersom arbeidsmarkedet normalt ligger etter i konjunkturutviklingen venter vi fortsatt at sysselsettingen skal avta og ledigheten stige. Gårsdagens BNP-tall indikerte heller ikke at veksten den nærmeste tiden blir sterk nok til å få sysselsettingen opp. I forhold til Norges Banks anslag er nok dagens tall for ledigheten innenfor det forventede, kanskje litt på nedsiden, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets i en kommentar til tallene.

- Fra juni til september var det en nedgang i sysselsettingen på 23.000 personar. Justert for sesongvariasjoner viser arbeidskraftundersøkelsen et fall i sysselsettingen på 0,8 prosent fra juni (gjennomsnitt for mai-juli) til september (gjennomsnitt for august-oktober). Nedgangen i sysselsettingen er sterkest for de under 25 år og fordeler seg likt mellom kvinner og menn, opplyser SSB.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua

Kommentarer til denne saken