Gå til sidens hovedinnhold

Ledigheten til bunns

Det strammer seg til i arbeidsmarkedet.

Ved utgangen av juni er det registrert 44.300 arbeidsledige hos NAV.Dette svarer til 1,8 prosent av arbeidsstyrken, og er en nedgang på 29 prosent sammenlignet med i fjor. Korrigert for vanlige sesongvariasjoner har det blitt 700 færre arbeidsledige i løpet av juni, viser ferske tall.- Det er gledelig at stadig flere langtidsarbeidssøkere kommer i arbeid. Vi ser nå en betydelig nedgang i ledigheten blant dem som har vært registrert som arbeidssøkere i mer enn ett år, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i en kommentar.Økt sysselsetting

Sysselsettingen økte med 16 000 personer fra januar til april, viser sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB. I April var arbeidsledigheten på 2,7 prosent, mens det på forhånd var ventet en nedgang til 2,6 prosent.- Historien er at selv om det er stramt i arbeidsmarked og vi ansetter flere og flere, så ser vi at markedet greier å tilføre arbeidskraft, sier makroøkonom Shakeb Syed i Handelsbanken til NA24.- Jeg synes bildet viser at kapasitetsgrensen forskyves litt her. Det kan være et tegn på at risikoen er høyere i form av at arbeidsproduktiviteten kan overraske på oppsiden i forhold til Norges Banks forventinger, sier Syed.Norges Banks årsestimat for AKU-ledigheten ble senket fra 2,75 til 2,5 prosent i Pengepolitisk Rapport som ble kjent onsdag denne uken.- Kan ha undervurdert

- Risikoen heller i retning av at veksten kan fortsette i grupper som for eksempel AFP-pensjonister, mener Syed. Det er et argument for at Norges Bank ikke greier å følge opp rentebanen sin på lengre sikt. De kan rett og slett ha undervurdert potensialet i økonomien, mener økonomen.Stramt marked

Blant personer som har søkt arbeid i ett til to år er det i dag 42 prosent færre registrerte ledige enn for ett år siden. Samtidig med nedgangen i ledigheten, holder tallet på nyregistrerte arbeidssøkere seg stabilt på et svært lavt nivå. Dette viser at arbeidskraftetterspørselen fortsatt er svært høy.Flere ledige stillinger

I løpet av juni ble det registrert 20 prosent flere ledige stillinger enn på samme tid i fjor. Sterkest økning finner vi innenfor barne- og ungdomsarbeid. Der er det nå 58 prosent flere stillinger enn for ett år siden. Innenfor kontorarbeid og yrkesgruppen meglere og konsulenter har antall stillinger økt med 30 prosent.Nedgang i alle yrkesgrupper

Arbeidsledigheten går i likhet med forrige måned mest ned blant personer med bakgrunn fra jordbruk, skogbruk og fiske. Der er nedgangen på 39 prosent siden juni i fjor. For ingeniør og IKT-fag er nedgangen på 35 prosent, mens kontorarbeid går ned med 34 prosent. Lavest ledighet finner vi blant ledere, hvor ledigheten er på 0,7 prosent. Deretter følger ingeniør- og IKT-fag med 0,8 prosent og undervisning med 1,0 prosent ledighet.Ledigheten er høyest innen barne- og ungdomsarbeid, hvor ledigheten nå er på 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Reiseliv og transport har 2,5 prosent ledighet, mens serviceyrker og annet arbeid har en ledighet på 2,4 prosent.Størst nedgang blant unge

Arbeidsledigheten går ned i alle aldersgrupper. Både for menn og kvinner går den mest ned for personer mellom 20 – 24 år, der det nå er 35 prosent færre arbeidsledige enn i fjor. Denne aldersgruppen har imidlertid fortsatt høyest ledighet med 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger personer i aldersgruppen 25 – 29 år med 2,6 prosent ledighet.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året

Kommentarer til denne saken