(BIIPMAG): Fredag 23.januar åpnet helseminister Bjarne Håkon Hanssen en stor rekrutteringskampanje som skal få unge til å søke seg til helsearbeiderfaget.

Rappere og dansestjerner
For å engasjere flere ungdommer har helseministeren fått med seg flere kjente kulturfjes til å fronte reklamekampanjen.

Vinneren av «Skal vi danse», Lene Alexandra Øien, og Alexandra Joner fra «Dansefeber» og «Grease» har begge latt seg avbilde i hjelpeløse situasjoner med en oppfordring om at noen må stille opp for folk som trenger hjelp.

«Grease»-Alexandra er usikker på hvordan eldretilværelsen blir når hun selv blir gammel:

-Jeg tror den vil være veldig prekær hvis det ikke utdannes flere folk innenfor helsevesenet, forteller dansetalentet til BiipMag.

Vi blir jo alle gamle eller syke før eller siden

- Holdningen må endres
I tillegg har rapperne Erik & Kriss latt seg avbilde som gamle gubber med overskriften «Er det du som skal ta vare på oss når vi blir gamle?».

Kampanjen er rettet mot de som skal søke videregående skole i år og oppfordrer flere til å søke det nye helsearbeiderfaget i videregående opplæring:

-Holdningen til yrket må endres og få en høyere status. Og unge mennesker burde bli mer samfunnsbevisste, slik at de skjønner hvor viktig helsevesenet er for folk flest. Man kan møte mange forskjellige mennesker med ulike og interessante livshistorier som man kan lære mye av, mener Alexandra.

Enormt behov
Hvert eneste år fremover må det utdannes 4500 helsefagarbeidere for å dekke det økende behovet for kompetente mennesker i omsorgssektoren.

- Vi trenger ikke bare flere hender, men flere med bred kompetanse innen omsorg. Vi kan love ungdom som ønsker å jobbe med mennesker et meningsfylt arbeid. Helsearbeiderfaget er dessuten en yrkesvei hvor man får mye igjen for en yrkesfaglig utdanning og arbeidsvilkårene er gode, sa helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen da kampanjen startet ifølge Helsedirektoratets nettside.

«Grease»-Alexandra forteller til BiipMag at hun synes det er synd at det er fare for at det ikke utdannes nok folk til omsorgsyrkene:

-Jeg syns det er veldig synd for det går ut over de eldre, syke og svake menneskene i samfunnet. Og vi blir jo alle syke eller gamle før eller siden.

Ny fagutdanning
I løpet av de siste årene har behovene i omsorgssekotoren endret seg fordi ny og avansert behandling krever bredere kompetanse enn før.

Det nye helsearbeiderfaget erstatter fagene omsorgsarbeider og hjelpepleier.

Det er også opprettet en egen gruppe for kampanjen, kalt «Vi som liker mennesker!», på Facebook. Der kan du få mer informasjon om utdanningen og kampanjens budskap.

Siste fra biipMag: Gå til forsiden her.