Gå til sidens hovedinnhold

Lerøyaksjen daler

Lerøygruppens aksjekurs har siden nyttår falt med nesten 5 prosent. Den internasjonale hetsen av norsk fersk lask fører til kursfall.

Lerøy var i fjor et aldri så lite børseventyr. I starten av 2005 lå aksjen til Lerøy Seafood Group (LSG) rundt en pålydende pris av 35 kroner per aksje, like ved årets slutt ble aksjen omsatt for det dobbelte. På sitt høyeste ble LSG-aksjen omsatt for 73 kroner.

Laksestraff
Etter nyttår har aksjen gått opp og ned på børsen. Så sent som i går startet handlen med at aksjen falt med nesten to kroner, for så å hente seg tilbake opp igjen til like under 70 kroner per aksje på slutten av dagen.

- To ting som førte denne kursstigningen med seg i fjor. For det første har eksportmarkedet av norsk laks vært bra, i tillegg gjorde Lerøy gruppen et godt strategisk trekk da de kjøpte Lerøy Aurora som markedet reagerte positivt på, forteller finansanalytiker i DNBNor Markets, Klaus Hatlebrekke til iBergen.no.

Så langt i dag har markedet vist omtrent samme tendens. Aksjen startet med ett fall på 2 kroner fra 66,25 kroner, og har siden holdt seg rundt 65 kroner. Aksjen omsettes forholdsvis hyppig og frem til klokken 12 i formiddag ble det gjennomført over 100 handler i aksjen, verdt i overkant av 8 millioner kroner.

Den ustabile situasjonen med boikott i Russland, testing i Singapore og ikke minst rapporten om for høyt PCB nivå fra USA påvirker aksjekursen til LSG.

- Det er det som er grunnen til at fiskeaksjer faller generelt i dag. Boikotten i Russland og rapporten i USA er begge ting som kan påvirke etterspørselen, sier Hatlebrekke.

- Ikke bekymret for Russland
Norsk laks har den siste måneden møtt utfordringer fra flere hold internasjonalt, ikke minst fra Russland. Laks er en viktig eksportvare for LSG - likevel er ikke konsersjef i Lerøy gruppen særlig bekymret over eksport stansen til Russland.

- Vi opererer i 50 markeder verden over og er vant til at det svinger og skjer uforutsette ting. Det er en del av det vi holder på med, sier konsernsjef Ole-Eirik Lerøy rolig til iBergen.no.

Lerøy forklarer at Russland er et lite marked for LSG, og utgjør ikke mer en 2,5 prosent av gruppens lakseekspor

Det vil være fullt mulig å finne andre marked for fersk laksen som egentlig skulle til Russland, eventuelt sende den som frossen laks, konstanterer Lerøy.

Gamle tall i USA
Tidligere i dag fortalte Dagsavisen om amerikanske forskere som advarte mot å spise mer enn tre måltider norsk laks i året. Bakgrunnen for dette er at forskerne mener at den norske laksen inneholder så pass mye PCB og dioksiner at det er helseskadelig. I følge NTB ble rapporten disse tallene stammer fra avvist av amerikanske myndigheter.

Tallene som det vises til i Dagsavisen stammer fra en rapport som ble publisert for første gang i januar 2002, men som ble publisert igjen i et amerikansk tidskrift i november i fjor, skriver nyhetsbyrået TDN Finans.

Kommentarer til denne saken