Gå til sidens hovedinnhold

Les alt om Hydros oppsplitting

Hydro planlegger å notere Thorleif Engers Agri som eget børsnotert selskap. Meldingen sendte Hydro-kursen til himmels på børsen. Les alt om Hydro-planene

Les også:


1000 prosent på to timer!
Avviser kontant videre Hydro-splitting
Agri påvirker ikke Hydro-rating
Departementet positivt til Hydro-oppdeling
Agri alene klart for strukturelle tiltak

I en melding fra Hydro heter det at Hydros landbruksvirksomhet, Agri, kan noters i løpet av første halvår 2004 på Oslo Børs. Selskapet skal ledes Thorleif Enger, som også i dag leder Agri-delen.- Beslutningen kommer som resultat av en omfattende porteføljegjennomgang med sikte på fortsatt å skape størst mulige verdier for selskapet og dets aksjonærer, heter det i en melding fra selskapet.Hydro vil i fremtiden konsentrere sin virksomhet om forretningsområdene Olje & Energi og Aluminium.Kursen til himmels

Hydro-kursen gikk til himmels etter at meldingen om utskillingen av Agri fra Hydro nådde markedet. Rett etter at handelen i Hydro-aksjen ble gjenopptatt, etter handelspausen, steg kursen 10 prosent i forhold til før børspausen.Bakgrunnen for oppgangen er at investorene har håpet på en restrukturering av Hydro i lengre tid. Tankegangen er at verdiene i Hydro kommer bedre frem ved en oppdeling av Hydro-konsernet.Vil selge seg ut av Agri

Hydrosjef Eivind Reiten signaliserer også at selskapet vil selge seg ut av Agri-delen på sikt. I meldingen heter det at selskapet ikke ser det som naturlig å være en langsiktig eier i Agri.Aktuelle transaksjonsformer for utskillingen av Agri fra Hydro-konsernet er fisjon, tegningsrett-emisjon rettet mot Hydros aksjonærer, spredningssalg eller kombinasjoner av disse. Tempoet i nedtrapping av Hydros eierandel i et børsnotert Agri-selskap vil være avhengig av hvilken transaksjonsform som velges for utskillelse og børsnotering.Agri er verdens største leverandør av plantenæring, med 7.300 ansatte fordelt på mer enn 50 land og en omsetning på 33 milliarder kroner. Det er ca. 1.100 Agri-ansatte


i Norge.Strategien for det nye Agri-selskapet, som vil få nytt navn, vil bli nærmere presentert på en egen kapitalmarkedsdag som planlegges avholdt i november, heter det.I tillegg skal det være pressekonferanse i dag klokken 13:30.

Reklame

Nå: Vi selger ut Pondus-bøkene på lager fordi vi skal flytte