(SIDE2): En ny undersøkelse viser en klar økning av kvinner som går fra å leve som heteroseksuelle til homoseksuelle etter at de fyller 30.

Mer «flytende»?
Studien som omhandler kvinners seksualitet legges fram ved årsmøtet i American Psychological Association neste måned, og tar for seg såkalte «late-blooming lesbians».

Få nytt fra Side2: Klikk her!

Ifølge Daily Mail kan funnene tyde på at kvinners seksualitet er mer «flytende» enn hos menn, ettersom de kan ha lange heteroseksuelle ekteskap før de skifter fil.

De tolker undersøkelsens funn dit hen at kvinnene endrer sin seksualitet midtveis i livet, og artikkelforfatteren mener dette kan kaste nytt lys over debatten om hvorvidt seksualitet er genetisk og utvikles tidlig i livet.

Du kan lese artikkelen her.

Andre forklaringer
Uansett om det er fordi de seksuelle preferansene deres endrer seg eller om kvinner simpelthen oftere kommer ut av skapet, er fenomenet blitt mer vanlig.

- Kvinner i dag har lettere for å kunne være i et homoseksuelt forhold av flere grunner. Samfunnet rundt oss er generelt mer liberalt i forhold til det nå enn før, forklarer Dr. Ceri Parsons ved Staffordshire University.

- Det kan virke som en voldsom økning av lesbiske, men grunnen kan helt enkelt være at de er mer åpne om det enn tidligere.

Hun legger likevel til at seksualitet «ikke alltid er fastsatt».

- Jeg har også hørt kvinner si at de tidligere var hetero, men at de nå identifiserer seg som lesbiske, forteller hun.