Gå til sidens hovedinnhold

Barna fortjener bedre!

Stine Hjerpbakk vil gode barnehager til livs, kun basert på eierform. Det er en ideologisk basert og lite konstruktiv tilnærming til en sektor som er helt essensiell for hundretusener av barn og foreldre.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et innlegg i Nettavisen 1. september skriver utrederen i Manifest Tankesmie at: «så lenge kommersielle aktører driver barnehager, kan vi ikke være sikre på at offentlige midler og foreldrebetaling går til barnas beste».

Les saken her: Private barnehager: Med hjertet for profitt

Jeg er enig i at barnehager skal drives etter hva som er det beste for barna på lang sikt. Aktører som lar hensynet til rask gevinst gå på bekostning av kvaliteten i tilbudet til barn, har ikke noe i sektoren å gjøre.

Der stopper enigheten. For mens Hjerpbakk vil ha slutt på kommersielle aktører, uten å definere hvem disse er, mener PBL at det er kvaliteten på tilbudet til barna som bør avgjøre hvilke barnehager som skal ha livets rett.

Da blir det ikke fullt så enkelt som det utrederen i Manifest Tankesmie vil ha det til, når hun hevder at «Stadige avsløringer i media har vist hvordan profittmotivet går på bekostning av kvaliteten på barnehagetilbudet til barna».

Les også: Oslo må betale opp mot 100 millioner til private barnehager: - En skandale

Det har riktignok vært noen uakseptable enkelttilfeller av barnehageeiere som har handlet i strid med regelverket. Men hadde problemet vært veldig omfattende, ville det trolig gitt signifikante kvalitetsforskjeller i barnehager med ulik eierform.Ingen forskning, heller ikke Norges største og mest omfattende forskningsprosjekt innenfor barnehage, GoBaN, finner slike forskjeller.

Og hadde kvaliteten i barnehager med én eierform vært lavere enn i barnehager med andre eierformer, ville det over tid gitt utslag i søkertallene. I den grad vi ser eksempler på dette, er det oftest i kommuner som bekymrer seg over større ledig kapasitet i kommunale enn private barnehager.

Det vi imidlertid kan dokumentere om sektoren, er blant annet:

  • Private barnehager har systematisk lavere legemeldt sykefravær enn kommunale.
  • Nesten ingen offentlig finansierte velferdstjenester har like fornøyde brukere som barnehagesektoren. Og foreldre til barn i alle typer private barnehager er minst like godt fornøyde med tilbudet som foreldre til barn i kommunale barnehager.
  • Private barnehager skaper mangfold i sektoren. Blant annet er tre av fire barnehager med registrert profil (friluftsbarnehager, musikkbarnehager, gårdsbarnehager etc) private. Det gir familiene større muligheter til å velge en barnehage som passer deres behov og deres hverdag.
  • Norske kommuner betaler mindre for en oppholdstime i en privat barnehage enn en oppholdstime i en kommunal barnehage.

Dessuten: Både bemanningsnorm, pedagognorm, rammeplan og øvrige kvalitetskrav gjelder både for kommunale og private barnehager. Kommunene har ansvar for å føre tilsyn med både kommunale og private barnehager. De fører systematisk mer tilsyn med private enn med sine egne barnehager. Så hvis eierskap og (mangel på) kvalitet henger nøye sammen, regner jeg med at det i så fall blir avdekket ved tilsyn.

Les også: Private barnehager varsler gigantkrav mot Oslo kommune

PBL er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for mer enn 1.900 barnehager, alt fra familiebarnehager og foreldredrevne barnehager, til stiftelser, enkeltstående selskaper og konserner.

Barnehagene representerer et stort mangfold av ulike tilbud. Men alle har til felles at de over tid må gå med overskudd for ikke å gå konkurs. De økonomiske resultatene vil variere gjennom barnehagens livsløp. Inntektene har barnehagene få muligheter til å påvirke.

For å kunne klare seg gjennom faser med høyere kostnader enn gjennomsnittet, er det derfor viktig å bygge opp egenkapital i periodene der kostandene av sammensatte årsaker er lavere enn gjennomsnittet.

Til slutt: Barnehagesektoren er ikke perfekt. Men skal vi få så jevn og høy kvalitet i barnehagene som vi alle ønsker, kan ikke debatten styres av dogmer og ideologi. Barna fortjener bedre.