Gå til sidens hovedinnhold

Eldreomsorgen må konkurranseutsettes

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I alt for lang tid har eldreomsorgen blitt ideologisk drevet. I dag er det frivillig og opp til det enkelte kommunestyre å avgjøre om de ønsker å konkurranseutsette tjenestene. Når konkurranse er vellykket som virkemiddel gir det oss muligheten til å få like gode eller bedre tjenester til flere for de samme pengene.

Vi er et parti som tror på konkurranse, og vi har troen på at samspillet mellom offentlig og privat vil gjøre at eldreomsorgen totalt sett blir bedre.

Er det ingen konkurranse, så er det ingen som setter spørsmålstegn ved tilbudet

Hensikten med konkurranse er å sikre best mulig kvalitet til de som tjenestene er til for. Ingen av de uavhengige utredningene som er gjort, viser at ideelle aktører yter bedre tjenester bare fordi de er ideelle.

Tvert imot, handler gode ytelser mer om virksomhetens faglige profesjonalitet, arbeidsmiljø og evnen til å sette brukernes behov først. Dette er kjennetegn som både høyst kompetente bedrifter og ideelle deler, mens andre virksomheter sliter med. Det strider også mot formålet om å utvikle tjenestene dersom man utelukker gode tjenesteleverandører fra å delta i konkurransen. Det er lang tradisjon for samarbeid med private ideelle og andre private i velferden i Norge.

De private har drevet ulike type tilbud og har opparbeidet seg forskjellig og komplementær kompetanse. Alle som er faglig kvalifiserte og som investerer i en utvikling av velferdsløsningene bør få lov til å delta i konkurransen om å levere best mulig tjenester. Det er da konkurransen foregår på like vilkår til beste for dem som trenger tjenestene. Like konkurransevilkår er rettferdig, bærekraftig for samfunnet og gir best resultat.

En miks av offentlige og private slipper fram de beste ideene og bidrar til mer innovasjon

Noen AS som leverer demensomsorg til over 20 kommuner og over 400 familier. De som mottar hjelp fra dem kan i snitt bo hjemme to år lengre enn hva de ellers ville ha gjort. Det er viktige gevinster for samfunnet.

Attendo er en aktør innen eldreomsorg som har vært gode på å tenke nye konsepter. De har fått positiv oppmerksomhet for måten de tilrettelegger for at beboere skal forbli en del av lokalsamfunnet også etter de har kommet på sykehjem.

Attendo brukte 2,4 mill.kr på å utvikle kafeen "Mind the Gap" og et nytt bibliotek på Romsåshjemmet. Sykehjemmet er integrert i et kjøpesenter og den hyppig brukte kafeen er ment som en stue for nærmiljøet. Dette er investeringer som vil bli stående i et kommunalt bygg.

Stendi, forbedrer sykehjem ved implementering av velferdsteknologi. Stendi har samarbeidet med Telenor om testing av velferdsteknologiske løsninger. Når Uranienborghjemmet tilbakeføres til kommunal drift i 2019 får Oslo kommune tilbake et sykehjem med integrert velferdsteknologi: GPS-styrt teknologi, og fallforebyggende alarmmatter på gulv og seng hos beboere som trenger hjelp når de skal gå. Oslo kommune kjøper utstyret ved overtakelsen, men med på kjøpet får kommunen fordelen av å overta innarbeidet velferdsteknologi og opplærte ansatte.

En miks av offentlige og private slipper fram de beste ideene og bidrar til mer innovasjon

Vi mener at eldreomsorgens finansielle ansvar skal flyttes fra kommune til statlig finansiering. Private og offentlige sykehjem skal være likestilte når det gjelder finansiering, uavhengig av hvem som leverer tjenesten. Det meste sentrale i FpUs eldreomsorg er valgfrihet.

Alle mennesker er forskjellige og har ulike behov, også eldre. De som har et behov for hjelp skal fremdeles få lov til velge hvor de selv skal bo, når dem vil stå opp og hva dem skal ha til middag. En konkurranseutsatt eldreomsorg vil føre til flere aktører som kommer til å kjempe mot hverandre for å gi best mulig tilbud til de eldre og føre til flere innovative løsninger. Kun på den måten vil våre foreldre, besteforeldre og oldeforeldre få det livet de fortjener.

Alle mennesker har rett til å leve det livet dem ønsker, uansett tilstand og alder.