Gå til sidens hovedinnhold

Fartssperre - men hvem skal fastsette fartsgrensene?

Leserbrev

Teknologien vil tvinge frem overstyring av bilene i trafikken - det kan vi neppe forhindre. Om skiltingen langs veiene skal være styrende, vil det kreve at skiltingen blir gjenstand for en nøytral, objektiv og saklig instans.

Dette er saken: Nå kommer fartssperre i alle biler

Dagens fartsgrenser skaper mer irritasjon enn trafikksikkerhet. Hvem styrer dette? Trafikk "eksperter" med en personlig agenda basert på en grunnleggende motvilje mot all biltrafikk?

Derfor blir det viktig at politikere nedsetter en komité som utarbeider klare retningslinjer for hvordan fartsgrenser skal fastsettes og en transparent saksbehandling hvor folket kan forstå hvordan de tenker.

l motsatt fall blir dette et domene for spesielt interesserte og aktivister som helst ser bilen der peppern gror.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar