Gå til sidens hovedinnhold

Historisk satsing på Hydrogen

30 prosent av utslippene i Norge kommer fra transport. Disse utslippene kan erstattes med vann, om vi lykkes med å skape et marked for hydrogen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Norge har vi en lang historie med å være tidlig ute, både med kraftkrevende lavutslippsindustri og elektrisk oppvarming. De siste årene har vi gått foran med elektrifisering av bilparken og ferger. I dag er mer en annenhver solgte nybil en nullutslippsbil, og i 2021 vil vi ha 80 nullutslippsferger på vannet. I 2013 hadde vi ikke én.

Når det gjelder lengre skipsfart og tyngre veitransport har ikke nullutslippsløsningene erobret markedet på samme måte. Dette er fordi teknologien ikke har strukket til helt enda, men det ønsker vi å gjøre noe med. Hydrogen egner seg godt som drivstoff til både transport og industri, spesielt der elektrisitet ikke har nok rekkevidde eller sliter på grunn av høy temperatur.

Historisk satsing på hydrogen i statsbudsjettet

Vi foreslår 100 millioner kroner til hydrogen i statsbudsjettet for neste år, hvor vi særlig skal støtte opp under utvikling og etablering av infrastruktur og legge til rette for kommersiell bruk av hydrogen. Denne satsingen er historisk, og vil sammen med støtten på 100 millioner kroner til innovasjonsprosjekter innen hydrogen i 2020, gi et betydelig bidrag til å få frem en lang rekke nye hydrogenprosjekter de neste årene.

Den grønne pakken som ble vedtatt før sommeren har også styrket Enova med to milliarder kroner, og her er det en forventing om at det vil gjøre det mulig å gjennomføre flere hydrogenprosjekter.

Hvorfor denne satsingen på hydrogen?

Hydrogen fra fornybar norsk strøm kan vi både store utslippskutt og betydelig verdiskaping. Vi er verdensmestere innen oppdrett, metall, skipsfart, olje og gass. Satsing på hydrogen i Norge vil være et godt eksempel på hvordan vi kan bygge videre på den kompetansen vi har opparbeidet oss og samtidig utvikle nye områder hvor vi kan skape verdier.

Hydrogen byr på spennende muligheter for Norge, både som energinasjon og teknologinasjon. Men for at hydrogen skal kunne regnes som en klimapositiv energibærer, må det produseres med ingen eller svært lave utslipp. Eksempelvis via elektrolyse av vann med ren kraft, eller fra naturgass med CO2-håndtering. Her har Norge et unikt utgangspunkt med vår regulerbare og fornybare vannkraft.

Hydrogen vil skape grønne arbeidsplasser lokalt

Hydrogen er vanskelig og dyrt å frakte. Hydrogenet må både kjøles ned og puttes i trykktanker som krever teknologi, men dette tar også mye mer plass enn diesel gjør på en tankbil. Derfor må produksjonen, distribusjonen og arbeidsplassene være lokalt.

Vi vil ta initiativ til etablering av knutepunkt for hydrogen i Norge. Ved disse knutepunktene kan det legges til rette for kollektivtrafikk, båtruter, ferger, personbiler og industri som bruker hydrogen. Tanken bak knutepunktene er å styre støtten som gis til hydrogen på en annen måte. I stedet for å lage flere små pilotprosjekter og demonstrasjonsanlegg i liten skala, ønsker vi å samordne miljøene. Det vil støtte oppunder utvikling av hele verdikjeden.

Vi skal kutte utslipp, ikke flytte utslipp

Dersom Europa skal nå målet om å bli klimanøytralt i 2050, må hydrogen være blant bærebjelkene i samfunnet. Norge kan og skal bli en viktig driver for denne utviklingen. Når en båt går mellom Norge og Danmark er det viktig at båten kan fylle hydrogen i begge ender. Derfor må vi samarbeide med andre land for å skape etterspørsel og bygge opp et marked. Vi vil starte med å stille krav om nullutslipp i flere fergesamband som ikke egner seg for elektrifisering. Da er hydrogen det mest aktuelle alternativet.

Vi satser på ny, grønn teknologi

Våre ambisjoner er tydelige. Vi satser offensivt på utviklingen av ny og grønn teknologi i Norge som kan hevde seg i internasjonal konkurranse. Det er sånn vi skaper mer og inkluderer flere. Nå har olje- og energiminister Tina Bru startet arbeidet med et veikart for hydrogen. Dette vil bidra til å systematisere hydrogensatsingen videre. For, ved å bruke hydrogen som energibærer kan vi kutte klimagassutslippene, men ikke utviklingen.