Høyres kamp mot Oslo-skolen sier mer om Høyre enn om situasjonen i skolen.

Høyre er et selverklært kunnskapsparti, men deres fremste utdanningspolitikere stryker i kunnskapstesten. Jeg tror folk forventer mer av en stortingsrepresentant og lederen for partiets bystyregruppe enn det Mathilde Tybring-Gjedde og Øystein Sundelin viser i Nettavisen 2. november.

De misbruker kartleggingsprøvene, gjengir statistikk på en måte skoleforskere sier er feil og ser bort fra kunnskap som ikke passer deres egen negative kampanje mot Oslo-skolen.

Jeg synes Oslo-skolen fortjener bedre.

Når man se på de viktigste resultatindikatorene for skolen er det ingen tvil om at trenden er positiv i Oslo-skolen. Elevene får bedre karakterer, resultatene på nasjonale prøver er gode og flere gjennomfører videregående opplæring. Lærertettheten er høyere og laget rundt elevene er sterkere. Bare siden 2015 har Oslo-skolen fått 900 flere lærerårsverk, og over 100 nye årsverk i skolehelsetjenesten.

Siden det rødgrønne byrådet overtok har andelen som fullfører og består videregående opplæring økt fra 78,9 prosent til til 81,2 prosent. Aldri har flere elever i Oslo-skolen fullført og bestått videregående opplæring. Det er viktig. Forskning viser hvordan frafall øker risikoen for å bli arbeidsledig eller uføretrygdet. Derfor er det gledelig at andelen som er i jobb eller utdanning etter endt videregående opplæring har økt markant de siste årene.

Vi forventer økt gjennomføring også de neste årene. Karaktersnittet i grunnskolen og videregående skole har gått opp. Bare for elever i tiendeklassinger har snittet økt fra har snittet økt fra 4,1 i 2015 til 4,5 i 2020. Det legger et godt grunnlag for at flere skal fullføre og bestå skoleløpet. Samtidig er det også grunn til uro: Forskjellene mellom skolene og elevene er for store. Mange begynner på videregående skole uten et godt nok grunnlag for å gjennomføre.

Les også: Nei til loddtrekning om skoleplasser i Oslo

Jeg reiser mye rundt i Oslo-skolen. Det vet jeg byrådet også gjør. Det er åpenbare utfordringer i skolen. Det er bare ved å være bevisst på dem at vi kan bli bedre. Men vi må også klare å glede oss over at innsatsen til skoleledere, lærere og elever har gitt bedre resultater i Oslo-skolen de siste årene. De siste årene har Oslo-skolen fått mer ressurser, og nye satsinger har blitt iverksatt. Det er bra. Men vi er ikke i mål.

Det vi derimot bør komme i mål med snart, er Høyres misbruk av statistikk. Istedenfor å bruke statistikk som skoleforskere bruker for å vise utviklingen i skolen, plukker altså Høyre-politikere tall forskerne sier ikke kan brukes. Selv regjeringens eget Utdanningsdirektorat advarer mot måten Høyre bruker statistikk på.

Så selv om skoleforskere gjentatte ganger har tatt Høyre med buksene nede, fortsetter altså det selverklærte kunnskapspartiet å fornekte kunnskap. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende. Årsaken ligger nok dessverre i at Høyre er mer opptatt av å kritisere det rødgrønne byrådet i Oslo enn å være med å ta Oslo-skolen i positiv retning.