Forsvars-argumentet for høyere rente er at landet "går godt" . Det synes merkelig fraværende i argumentasjonen at tusenvis av unge med lav inntekt får det mye verre når de skal ha lån til sin første bolig fordi rentene, boligprisene og bankenes krav til egenkapital stiger.

At DNB alltid er først ute med renteøkning styrker en allerede forankret oppfatning om DNB som landets dyreste og mest gebyr-tunge bank.