Jeg ser ikke helt Stavrums poeng her der han prøver å beskylde AP for inkonsistens i abortspørsmålet.

Det går fint an å være for selvbestemt abort i 12. svangerskapsuke og for abortnemder i uke 18. Jo større fosteret er jo mer er det et selvstendig menneske. Det er logisk at man vil ha nemd ved senere abort, selv om noen ville ha selvbestemt i uke 18 også.

Opprøret om selvbestemt abort i vinter gjaldt abort inntil uke 12. Jeg mener Stavrum har bevisst blandet dette sammen for skape en slags debatt.