Det å la utviklingen selv få regulere sentralisering til befolkningssentra er en langpining og utarming av småkommunener i bygdenorge. At smarte rådmenn i kommunene får gjennomslag for taktiske grep med å ansette halve kommunen i offentlige stillinger er en gedigen sløsing med offentlige midler.

Dette er saken: Hvorfor skal vi betale folk for å bo på steder de helst har lyst til å flytte fra?

Artikkelen viser med all tydelighet at den såkalte verdiskapningen i utkanten er en dårlig bløff. Småkommunene har rett og slett ikke muskler til å ta vare på egen befolkning og er avhengig av betydelige overføringer fra staten. Feige politikere tør ikke å gjøre det som er åpenbart, slå sammen kommuner og etablere næringsklynger og virksomhet i store sentra.

Alle behøver ikke reise til Oslo, Bergen eller Trondheim. Legitimt at eldre vil bo på hjemstedet, men når sykehjem og omsorgsboliger blir påkrevet må det være akseptabelt å flytte til et sentralt sted i regionen.

Vi kan ikke fortsette å bruke 40- 50 milliarder for at folk skal få bo i hjembygda og leve av å klippe håret på hverandre. Trist at Vedum og SP har klart å innbille distriktsbefolkningen at fremtiden er å finansiere mer av det samme i stedet for å ta nødvendige grep.