Jeg forstår så godt at etikkutvalget mener vel, men også jeg opplevde anbefalingen som veldig teoretisk og fjern fra virkeligheten.

Dette er saken: Leger hudfletter etikk-eksperters vaksineråd: - Oppleves krenkende

Hva med ambulansepersonell som må gå inn i dårlig ventilerte boliger hvor koronasmittede har hostet i timesvis? Hva med politiet som ikke kan velge bort å rykke ut, uansett smittesituasjon? Og hvordan vil politiberedskapen bli hvis hele politistasjoner må stenges ned, ettersom de ansatte er i isolasjon eller karantene?

Å ikke vaksinere de gruppene med yrkesrelatert høy risiko for smitte er å invitere til et totalt samfunnskaos. Det hjelper heller ikke å ville vaksinere helsepersonell når smitten er ute av kontroll. Det er jo ikke slik at man setter en vaksinasjonssprøyte, og neste dag har man en immun "kriger" mot covid19.

Det virker som om etikkrådet ikke er klar over at det tar tid før en vaksinert person har nok med antistoffer, det vil si bygget opp sin immunitet. Jeg vet ikke hvor lang tid dette tar, men de første rapportene om immunforsvar av infiserte viste til at det kunne ta 1-2 måneder før det kunne påvises antistoffer.

På grunn av denne forsinkelsen bør de utsatte yrkesgrupper være medprioritert, slik at man ikke havner "bakpå".

Jeg hoppet høyt da jeg ble vitne til den første TV-debatten hvor alle debattantene var enig i alt. Muligvis er ledelsen i legeforeningen og sykepleieforeningen enig, men de fleste som jobber "på gulvet" og har daglig pasientkontakt er nok veldig uenige i etikkrådets anbefaling.