Som en humanist tror jeg på kollektive løsninger på kollektive problemer. Men kollektivisme trenger ikke å bety at vi er enige om alt. Som Mill sa det: ”Menneskets natur er ikke en maskin som skal bygges etter en modell, og som skal gjøre nøyaktig det arbeidet som er foreskrevet, men det er et tre med ulike grener som krever å vokse og utvikle seg på alle kanter, dette i henhold til tendensen til de indre kreftene som gjør det til en levende ting. ” Med andre ord, kollektiv sikkerhet gir individet potensial til å utvikle seg.

Det er akkurat denne tilnærmingen som tiltrekker meg til partiet Sentrum. I partiet Sentrum opplever jeg at jeg blir sett på som en person, ikke en minoritet som bør defineres og satt merkelapp på. Jeg er en del av felleskapet i den grad jeg ønsker og evner å utvikle meg og bidra til samfunnet. Det kommer også tydelig frem i partiets politiske prosjekt: «Alle mennesker er like mye verdt i kraft av sin eksistens».

Betydningen av inkluderende mangfold i en tid med identitetspolitikk

Den unge generasjonen under 45 år, har i flere verdensomfattende undersøkelser gjennomført av Deloitte, Financial Times og Harvard , vist at de ønsker positiv endring i mangfold og minoritetspolitikk. De ønsker mer likestilling, inkludering og mindre splittende retorikk, de har liten tillit til etablerte politikere, politiske partier og store bedrifter. De er opptatt av miljø og bærekraftig utvikling. Samtidig gjenkjenner de seg lite i dagens politiske systemer og føler stort sett at de ikke blir hørt.

Internett generasjonen er mer åpen og klar over hvorfor inkluderende mangfold er viktig for den stadig mer komplekse mellommenneskelige dynamikken til en fremtidig arbeidsstyrke. Tiden for bedrifter og statlige organisasjoner hvor de kun krysser av i mangfoldsboksen og kaller det en produktiv dag er over. De må sørge for at deres holdning til mangfold på arbeidsplassen og i samfunnet er inkluderende og innflytelsesrik.

Å reflektere mangfold handler lenger ikke om å vinne stemmer eller være politisk korrekt. Det handler om å utvikle og implementere relevant politikk, politikk som vi ser ekte resultater av og som støttes av menneskene de er designet for å tjene. Det krever mer overbevisende innsats enn å krysse av for en mangfoldsboks på en politisk to do-liste.

Bygge broer mellom mennesker, ikke murer.

Våre muligheter er uendelige, vår evne til å løse problemer er ekstraordinær. Potensialet til å være forandringsdrivere og ledere er der om vi tilegner oss nok kunnskap om de gitte temaene. Mange av oss er klar over dette potensialet og ønsker politikere vi kan assosiere oss med.

Blant de nåværende topp-politikerene våre er det mange populister som snakker om det å være folkelig. Men deres retorikk bygger tydelig murer mellom folk. Et fåtall av våre ledere står opp mot denne type retorikk og er derfor med på å normalisere denne strategien. De øvrige politikerenes stille samtykke eller lite kraftfulle reaksjoner, viser at de ikke tar populismens trussel på alvor. Dette ønsker Sentrum å gjøre noe med, hvor de i samråd med tidsånden ønsker å bygge broer mellom mennesker, ikke murer.

En wake-up call til status quo

Dagens politikere bidrar enten aktivt eller passivt til at vi tolker hverandre utifra merkelapper. Dette i motsetning til å bidra til et samfunn som maksimerer forståelse, menneskelig frihet til å velge og følelsen av inkludering som tillater oss å utvikle vårt potensial uhindret.

Selv de partiene som har et tydelig humanistisk perspektiv, har heller prioritert overlevelse innad den politiske partifloraen. De finner status quo tryggere enn å innse at det er tid for forandring. De er få som understreker det vi har til felles snarere enn de kunstige barrierene som deler oss. For partiet Sentrum er dette utgangspunkt og ambisjoner som må realiseres.

Mange av humanismens edle mål kan virke truet i dag. Men også denne tidsalderen vil passere. Sentrum har fremtiden i sikte, kanskje har de ikke de beste utsikter i dagens politiske atmosfære, når de ønsker en humanistisk politikk som bidrar til å bygge et samfunn som er friere, mindre fordomsfull, rettferdig og likt for mennesker. Men, en slik politisk endring er ikke umulig.

Kanskje skjer det ikke med det første, men Sentrum har forstått at det er høyst nødvendig, og vi har alle en mulighet til å bidra til at det blir en realitet. Jeg vil oppfordre alle til å gi Sentrum en sjanse. Begynn med å gi dem din underskrift, bidra til at de kan samle 5000 underskrifter og få registrert seg som parti. Da blir det spennende å følge Stortingsvalget til neste år.