Norge er nesten på bunnen av listen når det gjelder tempo i vaksineringen. Europa henger etter, og Norge er blant Europas tregeste I fremdrift.

Myndighetene konstaterer økt smitte, vel og merke fra de laveste nivåer i Europa, de vet hvor smitten hovedsakelig finnes og hva kildene er. Men man velger likevel i svært lavt tempo å prioritere vaksiner til områder som er uten smitte og ikke behøver vaksiner nå. Dette henger ikke sammen.

Les også: EU inngår avtale om 300 millioner ekstra doser av Pfizer-vaksine

Områder med mest smitte og helsepersonell er ubegripelig nok nedprioritert. Helsepersonell har stått i frontlinjen med enorme belastninger, strategien er en hån mot denne gruppen. Begrunnelsen om at vi ikke vet hvor smitten dukker opp gir mer inntrykk av politiske motiver enn ønske om å få raskest mulig effekt av vaksiner. De langsiktige perspektivene med denne strategien er skremmende med tanke på tid for fjerning av restriksjoner og normalisering.

Ordene frykt og bekymring er de mest brukte fra de som er satt til å beskytte befolkningen og få igang igjen samfunnet. Det skaper ikke tillit at man kontinuerlig uttrykker så dyp bekymring og frykt, innfører Europas strengeste restriksjoner og samtidig ikke prioriterer tempo i belastede smitteområder.

I stedet bevitner vi åpenlyse prioriteringskonflikter mellom politikere og fagmyndigheter, en såkalt dynamisk vaksinasjonsstrategi som kompliserer og forvirrer og feilaktige påstander om begrenset produksjonskapasitet.

Les også: Pfizer: Vaksinen fungerer mot den muterte virusvarianten

Vaksine er selve livlinen i verden til redusert smitte og sykdom, gjenåpning av samfunn og forhindring av økonomisk resesjon, arbeidsløshet og sosiale konsekvenser. Gjenåpning av samfunnet og bortfall av restriksjoner i løpet av våren 2021 er nøkkelen og må være det uttalte målet. Med dagens tempo i Norge fremstår dette som ren utopi. Samtidig vaksinerer Danmark og Sverige i høyt tempo.

Norges håndtering av vaksineringsprogrammet er totalt uforståelig og krever rask revurdering for å gjenskape tillit.