Jeg er helt enig med Siv Jensen i det hun sier - jeg har ingen sympati.

Om kvinnene det er snakk om vil vise respekt ovenfor sine barn, samt det norske folk, burde de gi barnevernet ansvaret for egne barn. De burde også akseptere fengselsstraff frivillig, slik at Norge slipper utgiftene som medfølger en rettssak.