At Norge representeres i Tel Aviv med en samiskinspirert melodi, er spennende. Men når enkelte krefter i det ultrasamiske miljøet sier at de ikke liker kofta, viser de i beste fall historieløshet, og i verste fall forsøk på feilinformasjon kombinert med historieløshet.

Samtidig som NRK snakker om at Norge og Sapmi er representert, er det på tide å minne folk om at Sapmi ikke eksisterer annet enn i fantasien til enkelte mennesker.

Når det gjelder kofta, som de ikke liker - den er helt OK. Både Halvdan Svarte, som levde på Stein gård, Harald Hårfagre, Olav Trygvasson og Olav Haraldsson, også kjent som Olav Digre og Hellig Olav, har nok hatt kofta som sitt arbeidsantrekk. Kofta var nemlig det mest utbredte klesplagg i vår del av Europa for over tusen år siden, lenge før samene kom til landet.

De første reindriftsamene som kom til Norge fra Tornedalsområdet, hadde sine egne koftetradisjoner. De var opprinnelig Birkarlslekter, som i hundrevis av år hadde vært skatteoppkrevere og handelsmenn under svenskekongen. Da kongen besluttet å kreve inn skatten fra folk selv, begynte disse med reindrift, og reindrifta førte dem til Norge.

Med seg hadde de et par varianter av kofta, som jo utviklet seg til spesielt fargerike plagg, i Kautokeino og Karasjok-området. Koftene på kysten og ved fjordene, som var preget av nordmenn og finner, var ikke på langt nær så fargerike, og lignet mye mer på den kofta Fred Buljo har på seg på scenen.

Når det gjelder fremføringa av joik så er det også noe man forsøker å fortelle er rent samisk. Også blant andre finsk-ugriske folkestammer i historien, har den slags sang vært benyttet. Blant de mange ulike finsk-ugriske og tatarisk-talende folkeslag vi finner nord for polarsirkelen, er fortsatt den type sang levende.

Joiken forteller oftest en historie, og slik kan vi sammenligne den med både steving i Setesdal, og gammel norrøn diktning og sang omkring vikingledere som ofte hadde skalder i sin tjeneste. Mye av denne diktningen danner i dag grunnlag for mye av vår viten om våre forfedre for over 1000 år siden, som at de fleste var ikledd ei kofte, og at de var her før den første reindriftsamen kom hit fra områdene rundt Tornedal og Bottenvika.

I utseende er kofta kanskje mer lik den norrøne kofta til våre forfedre, enn det den er kofta fra Kautokeinområdet, men den er helt OK likevel. Den representerer både historisk norsk klesdrakt, særlig i nord, og samisk klesdrakt på en god måte.