Sist valg hvor byrådet ble gjenvalgt, og bilpartiet Frp havnet på fem prosent, viser at byrådet har folket med seg i miljøpolitikken. MDG gikk markant frem ved valget i 2019. Rystad sitt forslag, med flere biler i byen, er i strid med innbyggernes ønske. Folk har stemt for eiendomsskatt, bilfritt sentrum og god eldreomsorg.

Dette er saken: Raymond kan med enkle grep selv redde Oslos økonomi

Rystads forslag er udemokratisk og stikk i strid med velgernes ønske. Han ønsker å sette demokratiske valg til side og innføre Høyre og Frps politikk.