Alle moderne byer sørger for at all gjennomgangstrafikk går utenom byens sentrumsnære områder. Det er det få norske byer som har gjennomført. Oslo bør snarest lage en ringvei rundt byen gjennom, eller under Nordmarka.