Den sosialistiske tankesmien nevner lite om hvordan det offentlige utfører sitt kontroll- og oppfølgingsansvar overfor driften av barnehagene.

Dette er saken: Private barnehager: Med hjerte for profitt

Hvis en privat profitør kan drive over tid med underbemanning kan den offentlige kontrollfunksjon neppe fungere som den skal. De gjør ikke jobben sin - ikke noe sjeldent fenomen fra offentlig sektor.

At sosialistene aldri kan eller vil forstå at en privat næringsdrivende er nødt til å ha overskudd fra driften for å kunne drive gjør denne diskusjonen og kritikken meningsløs. Offentlig barnehage kan bare skyve problemene foran seg og rope på mer penger. Alt foregår i stillhet på bakrommet og ingen bryr seg.

Les også: Har kartlagt kjønnsforskjeller ved skolestart: - Vi ble overrasket over hvor tydelige forskjeller det er

Denne kritikken av private barnehager eller andre velferdsinstitusjoner i privat drift vil aldri opphøre så lenge sosialistene hater privat økonomisk fortjeneste og overskudd - at kunder, klienter er godt fornøyd med tilbudet er da uvesentlig. Politiske og dogmatiske idealer trumfer alle andre hensyn. Vi får bare håpe Høyre vinner neste valg også.