Gå til sidens hovedinnhold

Eiendomsskatten er unødvendig – derfor kan den fjernes

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette er også hovedgrunnen til at FrP fikk gjennomslag for å senke eiendomsskatten i regjeringsplattformen. I 2021 skal den ytterligere ned fra fem til fire promille. Enkeltmennesker skal ikke føle på en overhengende fare for at offentlige reguleringer, skatter og avgifter utgjør en reell fare for at man ikke kan beholde eiendom eller benytte den slik man ønsker.

Vi ser hvor uheldig eiendomsskatten rammer, og her er tallenes tale soleklar: Skatten kreves inn av politikerne fordi de kan, ikke fordi den er nødvendig. En skal ha sovet tungt i timen om man ikke har fått med seg at kommuneøkonomien og skatteinntektene er rekordgode. Når innbyggerne blir urettmessig skattlagt må noen sette ned foten.

Jeg registrerer at noen journalister tror at eiendomsskatten er den eneste skatten kommunene råder over. Det er feil. Kommunene styrer over store deler av skattepolitikken fordi de styrer skattøre. Alle kommuner benytter maks sats, men de står altså fritt til å endre skatten til innbyggerne om de ønsker det. Dette er også en skatt som utgjør mye mer enn eiendomsskatten.

Eiendomsskatt på hus og hytter utgjør kun 1,6 prosent av kommunenes inntekter. Samtidig viser utregninger fra kommunaldepartementet at kommunene har et effektiviseringspotensial på over 12 prosent. Politikere på venstresiden må gjerne mene at eiendomsskatten er en prinsippsak, men nødvendig er den ikke. Alle kommuner har råd til velferdstjenestene fordi innbyggerne allerede har betalt for det. Når politikere i fullt alvor sier at det må kuttes i disse tjenestene fordi kommunene ikke får benytte seg av en ekstraordinær eiendomsskatt, så er det å holde velgerne for narr.

Kort oppsummert, så betaler du masse inntektsskatt som går til kommunenes primærtjenester. Du betaler kommunale gebyrer på tjenestene du mottar fra kommunen, du betaler egenandel på både barnehager og helsetjenester. Eldre som oppholder seg på sykehjem må betale grovt. Kommuner med høy eiendomsskatt har ikke løst problemene med velferdstjenestene. Ap-styrte kommuner som Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø er gode eksempler på det. Dette er kommuner med høye skatteinntekter fra sine innbyggere. Det er kommuner med høy sysselsetting, og et sterkt næringsliv. Å kreve inn enda mer penger på toppen av dette burde være flaut for Arbeiderpartiet og det er i alle fall ingen politiker-rett.

Høy eiendomsskatt vitner først og fremst om dårlig økonomisk styring og ledelse, ikke dårlig kommuneøkonomi. Det handler om prioriteringer, og da er det spesielt at Ap-politikere prioriterer å kutte i kommunenes kjerneoppgaver som velferd fremfor å benytte seg av de store overskuddene kommunene har på bok. Det er nok av kommuner som klarer seg helt uten eiendomsskatt, og leverer et godt tjenestetilbud og har fornøyde innbyggere.