Fint av Nettavisen å fokusere på farlige sprøytemidler i frukt og grønt som vi alle spiser. Klorpyrifos er totalforbudt i flere delstater i USA og bør også totalforbys i Norge. Professor Ketil Hylland sier produsentene kan protestere så mye de vil. Meget godt initiativ Ketil Hylland.