Det er ikke lett å forstå tankegangen til byrådet når de legger opp til en by uten biler.

Dette er saken: Byrådet tar nye grep: Slik skal mer biltrafikk strupes i Oslo

Det er fint med grønne arealer og ren luft, men denne politikken framstår som "fundamentalistisk". Pendelen har svingt for langt. Med stadig flere elbiler er både støy og luft blitt bedre. Husk at det er mange eldre borgere som har vanskeligheter med å sykle og gå, særlig på vinterstid.

Det er også en utfordring når varer skal hentes og bringes. Ta en meningsmåling blant folket om fjerning av så mange parkeringsplasser som det nå planlegges.