Tony A. Pedersen skriver følgende i et innlegg på Nettavisen:

"Enten må staten og kommunene ta hele regningen for nye dyre veiprosjekter, eller så må de rett og slett legges på is til noen av de allerede realiserte prosjektene er nedbetalt."

Nei, nei, og atter nei. Med dette utgangspunktet vil det meste bli feil, som det etterhvert er blitt her i landet. Hvorfor må alle investeringer lånefinansieres og nedbetales over mange år når Norge nærmest har uendelige verdier som er investert i fremmede land? Da jeg skulle bygge meg hus for en del år siden, brukte jeg da av de kronene som jeg hadde spart opp, før jeg vurderte å ta opp lån. Hvis våre ledende politikere var villige til å bruke promiller av de verdiene som landet har, og burde ha full selvstendig råderett over, ville all utbygging og forbedring av infrastrukturen i landet vært finansiert på mye enklere og billigere måter enn det som vi ser i dag.