Lidt pudsigt at Norge er det eneste vestlige land, der sætter renten op. Det bliver i nyhederne konstant hævdet at vi har så lave renter, men de er jo faktisk 10 - 15 gange højere end i resten af Europa. I Danmark, og tilsvarende i andre lande, kan man få et fastrentelån på 1 prosent i 30 år med 10 års afdragsfrihed!

Økonomien, arbejdsledigheden og prisstigningen går ligesom i Norge helt fint, så disse argumenter for højere renter holder jo ikke. Norges rentepolitik føjer sig ind i rækken af planøkonomiske beslutninger, for eksempel elbiler, taget af autoritære beslutningstagere, som forsøger at umyndiggøre det norske folk og sætte dem under administration for "de kan og ved hvad der er bedst for dig". Høres det velkendt ud? Jeg tror ikke at nordmænd er mindre fornuftige eller mere økonomisk uforsigtige end andre folkeslag, snarere tvært i mod, det er vel kun svejtserne, der kan måle sig med nordmænd i fornuftigt mådehold. Straffen kommer politisk - bare se hvad der sker rundt om i verden.