Det virker som at Nettavisen er i mot hver gang det skal brukes penger i nord.

Dette er saken: Fremskrittspartiets økonomiske klovner vil røve 100 milliarder fra statskassen

En kan stille spørsmål ved om alle de nye veiene i sør er nødvendige. Bygg denne banen om det så koster 250 milliarder. Det er samfunnet tjent med og staten får tilbake cirka 60 prosent.