Det er lett å være enig prinsipielt: Unger skal være sammen med sine foreldre om det er mulig.

Men det er også slik at om man frivillig forlater sitt fedreland uten returbillett så kan man ikke påregne at landet du har vandret ut fra skal føle ansvar for ditt ve og vel i all evighet. Dette har for eksempel enkelte sjokkerte pensjonister som har utvandret opplevd - de kommer "hjem" etter mange år i for eksempel Asia og opplever til sin overraskelse at alle deres rettigheter i Norge er opphørt.

I dette tilfellet er det slik at alle IS-enker bør og skal stilles for retten for sine handlinger. Bevisbyrden pålegges påtalemyndighetene i Norge og dette er mye arbeid! Av den grunn bør enkene bli der de er inntil deres saker er avgjort av rettsvesenet i Norge. Inntil dette skjer bør de tilbys å sende ungene sine hjem og inn i trygge fosterfamilier i Norge.

Historien er full av eksempler på foreldre som har valgt å sende ungene fra seg, til beste for ungene selv. I valget mellom utrygghet og manglende omsorgsevne fra mødrene i IS-fangeleir og trygghet og materiell sikkerhet i Norge bør dette valget være, om ikke "enkelt", så i hvert fall selvsagt. Sett barnas interesser først!