Det denne diskusjonen startet med er om veganere skal innlemmes i floraen av statlige bidragsmidler. At veganere i likhet med andre organiserte forbund og foreninger prøver å tilegne seg statlige midler for å fremme sitt budskap er legitimt.

Les også: Synd dyr ikke kan stemme. Da hadde ikke Sp lenger eksistert

Vi bør heller sette et kritisk søkelys på om slike bidrag bør innskrenkes kraftig. Hvis en slik forening har livets rett vil den normalt få en tilslutning i folket som i seg selv driver den videre. Må den ha kunstig åndedrett har den neppe livets rett og blir en liten sær gruppe for spesielt interesserte.

At veganere og vegetarianere har et godt budskap innenfor sunn ernæring er neppe tvilsomt. Imidlertid bør vi i vår opplyste verden forholde oss til mengden av gode ernæringsråd fra helsemyndigheter og ernærings-sakkyndige, altså vitenskapelige rådgivere. Vi trenger neppe alt maset fra « religiøse» kostholdsfanatikere.

Les også: Veganisme har ingenting med religion eller overtro å gjøre

Folk flest følger med og vet hva som tilrådes, men valget må være deres eget og ikke diktert fra veganske maktmennesker som elsker å diktere våre kostholdsvalg. At det er for mye sauer og så videre i norsk landbruk er ikke styrt av markedsbehovet for sauekjøtt. Norsk landbrukspolitikk er like mye et virkemiddel for befolkningsstrukturen i Distrikts-Norge. Det er SPs agenda.