Spørsmålet om Norge skal "hente hjem" barn av norske mødre fra IS er ikke så enkelt som det kan virke i debatten. For det første, hvem er barnas far? Norge følger det matrilineære prinsippet, det vil si at barn får automatisk morens statsborgerskap. Samtidig følger mange, særlig muslimske land, det patrilineære prinsippet, det vil si s at barna får farens statsborgerskap. Dessuten er det en sterk tradisjon for at barna "eies" av faren. Det kjenner vi til fra ekteskap mellom norsk mor og utenlandsk far der faren "bortfører" sine barn til sitt hjemland, og barna ikke blir returnert til mor til tross for norsk rettsavgjørelse om det.

Dernest er det et spørsmål om den norske moren faktisk vil returnere til Norge med barna sine. I media er det så langt kun en mor som ber om hjelp for å returnere til Norge med sine barn. Vet vi om det er flere? De andre har faktisk av frivillig overbevisning reist fra Norge for å slutte seg til det muslimske "paradiset" som IS utgjorde. Selv om det er en sterk opinion om å hente barna hjem, er det ikke bare å dra ned og gjøre det. Dersom disse formalitetene jeg snakker om her ikke er i orden, er det faktisk en de facto kidnapping som vil finne sted om disse barna "hentes hjem".