Veiene i Norge blir bedre. Heldigvis.

Nye motorveier går hovedsaklig utenom byer og tettsteder. Det reduserer hindringer for gjennomgangstrafikk, og byene får mindre kø, mindre støy og et vesentlig bedre trafikkbilde.

Det er på høy tid at E6 og E18 legges helt utenom Oslo.