Ser folk er i harnisk over Sophie Elise og andre bloggere. Det som er urovekkende i denne saken er ikke hva disse personene sier, skriver eller mener, men at det virkelig finnes mennesker som bryr seg om dem, lar seg provoser og rive med i debatten. Slutt å les dette egosentriske vrøvlet fra disse bloggerne.