Mange mener at Norge har ansvar for de barna som er norske statsborgere. Etter internasjonale avtaler kan dette være riktig, men det er ikke helt åpenbart. Noen av barna har fedre som automatisk vil gi barna statsborgerskap i deres hjemland, og hva da?

Jeg ser at mange mener at barna skal bli hentet hjem, mens mødrene skal bli igjen og eventuelt bli straffeforfulgt for sine misgjerninger. Den humanitære oppfølging av ansvar overfor barna kan da synes tvilsom. Å tvangs-splitte familier på denne måten har jeg svært liten tro på som humanitært hjelpetiltak.

Der barna er blitt uten foreldre, bør de kunne tas vare på av Norge. De som har foreldre i live, bør etter eventuell søknad fra foreldrene, vurderes for tilbakeføring til Norge. Foreldrene bør i så fall ta avstand fra IS, og sine egne ugjerninger.