Gå til sidens hovedinnhold

Sannheten om SIAN

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har alltid avskydd de som ser ned på andre mennesker basert på hudfarge, etnisitet, legning, religion eller annen bakgrunn. Respekt for medmennesker er noe jeg setter uendelig høyt. Mitt initiativ mot SIAN startet da jeg fikk høre om det planlagte SIAN-arrangementet utenfor rådhuset i Ålesund den 19. august i år, noe som fikk meg til å opprette en gruppe på facebook («Nei til SIAN») for å samle så mange som mulig til en fredelig motdemonstrasjon. Jeg startet også å undersøke hva og hvem SIAN faktisk er, utover de avisoppslagene som forteller om bråk og brenning av koranen på deres arrangementer rundt om i landet. Denne artikkelen er basert på de undersøkelsene.

Når SIAN holder sine appeller og folkemøter så gjør de det under dekke av sin rett til ytringsfrihet. Og selvfølgelig har de den friheten. Vi holder retten til å ytre seg veldig høyt i Norge. Og den retten skal vi ikke ta fra folkene som støtter SIAN sitt standpunkt. Inntil en viss grense, for de som ytrer seg har også en plikt til å følge norsk lov, hvor det legges begrensninger knyttet til trusler, oppfordring til vold, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grov pornografi.

Jeg har ikke fagkunnskap om norsk lov til å påstå noe om at SIAN bryter disse begrensningene formelt. Vi kan derimot vise til at flere av de sentrale personene i organisasjonen har blitt dømt for ulike relaterte lovovertredelser. Men uansett om SIAN åpenbart befinner seg i lovens gråsoner, så er det en vurdering og en diskusjon som vårt juridiske system og evt politiet/domstoler tar seg av. Jeg er mest interessert i ideologien og holdningene de står for.

To sentrale spørsmål melder seg. Er organisasjonen og folkene bak rasister? Er medlemmene rasister?
Men hva er egentlig rasisme?

SIAN gjemmer seg bak at de ikke går løs på en gruppe mennesker utifra rasistiske definisjoner, men en religiøs politisk islamsk bevegelse. Derfor er de ikke rasistiske ifølge dem selv. Men er egentlig definisjonen av rasisme så snever? Hvis du ytrer deg med hat mot en gruppe mennesker kun basert på at de tilhører en religion, hva er da det? Den klassiske definisjonen av rasisme basert på teoriene om menneskeraser, og at noen er mer verdt enn andre basert på disse, er så åpenbart utdatert. Det er godt beskrevet på Wikipedia: "Frem til slutten av 1900-tallet var rasisme vanligvis begrunnet i antatte biologiske og arvelige forskjeller mellom folkegrupper (i dag ofte omtalt som «klassisk rasisme»). De siste tiår er det vanlig å utvide rasismebegrepet til å omfatte nedvurdering av andre etniske, kulturelle eller religiøse grupper, uten nødvendigvis å begrunne i biologiske forskjeller som utseende («nyrasisme»). Et fellestrekk for begge forståelsene av rasisme er at personers identitet vurderes basert på fordommer knyttet til personens gruppetilhørighet."

Så til det første spørsmålet. SIAN bruker en retorikk hvor de først forteller om at Muhammed var en pedofil, kvinnehatende, voldsforherligende møkkamann, for deretter å påpeke at denne profeten er ALLE muslimers sanne profet og perfekte menneske. Alle muslimer sammenlignes altså med å stå for de samme verdiene. Og de som ikke vil kaste alle muslimer ut av Norge er medløpere og landssvikere, og forsvarer de samme verdiene som de tilskriver alle muslimer. Å tilskrive en større gruppe mennesker åpenbart nedsettende egenskaper bare basert på tilhørigheten til gruppa, er rasisme uten rasebegrepet. Da jeg vokste opp var uttrykkene "neger" eller "pakkis" det som ble brukt til å ramme, som rasistiske skjellsord. Nå er det "muslim" som brukes på samme måte blandt alt for mange.

I sine vedtekter og i sin omtale av seg selv legger SIAN vekt på at de ikke er rasistiske, og ikke står for rasistiske holdninger. "Islam er ingen rase" står det. Og det er jo ikke direkte feil. Videre skriver de: "SIAN tar avstand fra rasisme og alt annet politisk tankegods som strider mot demokratiske og humanistiske idealer. SIAN er heller ikke mot muslimer som mennesker, men derimot islam som religiøs-politisk ideologi. Muslimer er islams første ofre." Ved første øyekast ser dette velfrisert og ryddig ut. Det er bare det at her stemmer ikke kartet med terrenget. Hvis du lytter på det ledelsen og talspersonene for organisasjonen faktisk sier i sine taler, så blir inntrykket ganske annerledes. Sians talere forteller hver enkelt muslim at du får benekte og forlate din tro eller komme deg ut av landet. De setter samtlige muslimer i en boks stemplet med en lang rekke stygge stempler, om kvinnehat, voldsforherligelse og misbruk av barn. Dette faller særdeles godt inn under den tidligere nevnte definisjonen av rasisme. Dette er altså slik de beskriver og omtaler alle muslimer i Norge. Det faller så fullstendig dødt til marken som den rasistiske løgnen det er, og viser tydelig hvor fullstendig uten nyanser retorikken fra SIAN er. De påstår at de ikke er imot muslimer som mennesker. Det er i så fall åpenbart fullstendig betinget av at de slutter å være muslimer.

Hvis du leser godt gjennom artikler på nettsidene deres ser du mer av det samme. Muslimer omtales bl.a ganske konsekvent som "De Uintegrerbare". Ord som koranpest, islamdyret og pedofeten florerer. Andre eksempler er "skjeggefanter fra Islam Net", "Islam stinker kamelballe. Alltid og overalt." og "En god muslim er derfor et forferdelig dårlig medmenneske." Det er så åpenbart hatefullt både mot religionen og mot de som følger den. De klarer ikke kamuflere sitt hat mot muslimer, selv om de forsøker.

Så svaret på første spørsmål er så åpenbart at ja, både SIAN og frontpersonene viser tydelige tegn på rasisme. SIAN må defineres som en rasistisk organisasjon som ledes av rasister.

Så til spørsmålet om medlemmer og tilhengere av SIAN er rasister. Der skal jeg komme med svaret først. Og det er både ja og nei. Jeg har på ingen måte tenkt å påstå at alle medlemmer eller alle tilhengere er noe som helst. For sånn er det jo ikke. Men la oss se litt på hva som rører seg blant dem. Og det absolutt viktigste talerøret er SIAN sin gruppe på Facebook. Og der er tonen noe som vanskelig kan kalles annet enn ekstremt hatefullt, rasistisk og fyllt opp av edder og galle. Og både innlegg og kommentarer går langt ut over kritikk av islam. Det går veldig ofte direkte på hudfarge og etnisitet. Og mange ganger ser man utilslørt direkte rasisme der.

I gruppens regler står det bl.a "SIAN deler ikke nødvendigvis synspunkter eller meninger som gruppens medlemmer fremsetter." Som er en klassisk måte å unndra seg ansvar for hva som publiseres. Men leter man finner man kommentarer fra styremedlemmer i SIAN som støtter opp om akkurat de samme meningene. Da kan man ikke gjemme seg bak en setning som tydeligvis ikke betyr noe i praksis.

Videre er det i reglene satt opp at "Enhver er velkommen til å diskutere og uttrykke sine meninger. SIAN forebeholder seg likevel retten til å slette innlegg som bedømmes rasistiske, nedsettende eller på annen måte upassende." Likevel bedrives altså overhodet ingen redigering. For hvis det faktisk redigeres så blir jeg meget skremt av å tenke på hva slags innlegg som de føler må fjernes, når det som får bli stående er såpass ekstremt.

Det går fra nokså saklige islamkritikere, via grov ordbruk, innom reinspikka rasisme til noe som ser ut til å være voldstrusler mot både navngitte og andre. Og det er ikke bare venstresiden i politikken som blir tatt for seg, alle etablerte stortingspartier blir stemplet som svikere og forrædere. Det deles lenker til grupper som "White Lives Matter", uten at det reageres fra moderatorer. Det florerer av både innlegg og kommentarer som oser av rasistiske holdninger. Og noen av dem er så direkte rasistiske at uansett hvor forberedt man er så blir man sjokkert av å se det på skjermen.

Konklusjon: Mange av SIAN sine medlemmer har åpenbart rasistiske holdninger. Jeg tror ikke at alle medlemmer er rasister, men det er hevet over en hver tvil at det er en stor andel rasister i denne grupperingen.

Men tar SIAN feil om alt?

Til slutt vil jeg henvende meg til de som lurer på om absolutt alt SIAN formidler er blank løgn. Har deres påstander om islam, muslimer og vår felles norske fremtid noe rot i virkeligheten? Man kan ikke påstå at alt som SIAN påstår er tatt ut av lufta. De har derimot fullstendig mistet perspektiv og gangsyn, når fundamentet for verdensforståelsen er fremmedfrykt, kulturkrig og til dels reinspikka rasisme.

SIAN forfekter også et forvrengt bilde av Norge i dag. Statistikk fra SSB viser den faktiske fordelingen mellom norske livssynsretninger i 2019. 93% tilhører kristne menigheter. Kun 4% tilhører muslimske menigheter. Her er det et voldsomt skjevt bilde sett opp mot hvordan SIAN tegner islam som den voldsomme trusselen mot landet vårt. Dette er den største løgnen, og den som de begrunner hele sin eksistens med.

I Norge finnes det ingen «islamsk trussel» mot vår etablerte samfunnsstruktur eller vår kultur. Vårt samfunn og vår kultur formes av de som er en del av det, og en av styrkene er at vi kan lære av og endre oss i takt med tiden. Den ytre høyresiden i Norge jobber for et sterkt konservativt, ofte kristenkonservativt, samfunn. De er redde for å endre seg, og klarer ikke ta inn over seg den tiden vi lever i. Og det er i dette segmentet SIAN ogmange av medlemmene deres befinner seg.

For min del håper jeg at denne teksten får noen til å stoppe opp og stille alvorlige spørsmål ved sin (potensielle) støtte til SIAN eller andre grupperinger på ytre høyre fløy. Jeg håper også at noen av de som leser dette bestemmer seg for å ikke lenger sitte stille i båten, og at de velger å stå opp for rettferdighet og respekt for sine medmennesker. Still opp på fredelige motdemonstrasjoner mot SIAN der de har sine arrangementer. Aldri ty til vold eller trusler, men gi tydelig og høylytt beskjed om at vi ikke vil ha denne formen for rasisme i vårt samfunn!