Gå til sidens hovedinnhold

43 prosent sier vi har likelønn

... og vil ikke ha nye regler for å tvinge likestillingen inn i samfunnet.

(Side3): Likestillingsdebatten blusser opp med svært så jevne mellomrom i Norge, som oftest i forbindelse med feiringen av kvinnedagen den 8.mars. Vi spurte norske menn og kvinner hva de mente om likestilling i Norge, og svaret var klart.

Hele 66 prosent mente at det ikke var full likestilling mellom kjønnene.

Ikke overraskende var det relativt store kjønnsforskjeller. 89 prosent av de spurte kvinnene mente at det ikke var full likestilling

Lønnsforskjeller
Ett av temaene som har fått mest oppmerksomhet de siste årene har vært lønnsforskjeller mellom kjønnene. På spørsmålet om man oppfattet at det var en slik lønnsforskjell var det stor splittelse. 57 prosent mente at det var lønnsforskjeller mellom menn og kvinner, mens altså 43 prosent mente at det ikke var det.

Hele 73 prosent av de spurte kvinnene mente at det var lønnsforskjeller mellom kjønnene.

Vil ikke ha hjelp av staten
Selv om det store flertallet mente at det ikke var full likestilling mellom kjønnene var det bare 28 prosent som mente at det burde innføres flere regler for å gjøre samfunnet mer likestilt mellom kjønnene.

Det var likevel slik at kvinner ønsket hjelp av staten, 61 prosent av de spurte ønsket flere regler for å gjøre samfunnet mer likestilt mens det kun var noen få prosent av mannfolkene som mente det samme.

Det er også slik at velgerne fra SV og AP er de som er mest positive til hjelp fra staten, mens velgerne til Høyre og Fremskrittspartiet er mest negative.

Undersøkelsen ble gjennomført blant lesere av Nettavisen sommeren 2010. 1164 mennesker besvarte undersøkelsen som ble gjort ved hjelp av Snapquest.

Reklame

Oppdateres daglig: 10 kupp du gjør i dag

Kommentarer til denne saken