Avtroppende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) mener den borgerlige samarbeidsavtalen er vag og uklar på en rekke punkter.

- Mye av det de er enige om handler om å styrke, øke eller satse mer. Slike uforpliktende og vage formuleringer kan alle partier stille seg bak. Det gjenstår å se hvordan dette skal gjennomføres i praksis, sier Stoltenberg til NTB.

Les alt om reaksjonene på samarbeidsavtalen og blåblå regjeringsforhandlinger

Som eksempler på det han mener er vage formuleringer, nevner Stoltenberg løftene om en kommunereform og et lærerløft, økt grunnbemanning i politiet samt styrket behandlingstilbud innen rusomsorg og psykiatri.

- Det avgjørende er hva som skjer når løftene skal fylles med konkret innhold og penger bevilges. Derfor er jeg avventende til det som er lagt fram, sier han.

At handlingsregelen fredes, er Ap-lederen glad for.

- Det innebærer samtidig at Fremskrittspartiet avlyser mange av sine valgløfter som var tenkt finansiert ved økt oljepengebruk. At det fortsatt skal være bompenger på norske veier er et slikt eksempel, sier han. (©NTB)

LIVEBLOGG:Følg vår liveblogg om det borgerlige samarbeidet her.

HTML EMBED