Gå til sidens hovedinnhold

Lite kunnskap om digital mobbing

Men flere bruker hodet på nett.

7 av 10 foreldre bekymrer seg for at barna skal utsettes for digital mobbing, og like mange vet ikke hvor de skal henvende seg hvis mobbingen først skjer. I dag starter sjette sesong av Bruk Hue-kampanjen, Norges største kampanje mot digital mobbing.

- Foreldrene er blant de viktigste ressursene i kampen mot digital mobbing. Derfor er det bekymringsfullt at en del foreldre ikke har oversikt over barnas digitale hverdag, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge i en melding.

Svendsen peker på at en av de store utfordringene med digital mobbing er at det er lettere å skjule for foreldre og lærere.

- Å føre voksne og barn nærmere hverandre gjennom dialog og kunnskapsheving er et bærende element i kampanjen, og et særlig fokus i dag, sier Svendsen i meldingen.

Mangler kunnskap
Telenor offentliggjør i dag en undersøkelse som er gjennomført av Norstat som viser at få foreldre vet hvor de kan få hjelp dersom barnet utsettes for digital mobbing og nettsjikane. 7 av 10 foreldre vet ikke hvor de skal henvende seg dersom eget barn blir utsatt for digital mobbing eller opplever å få bilder eller informasjon på avveie.

- Gjennom den nasjonale hjelpelinjen Kors på Halsen kan Røde Kors tilby barn og unge en trygg voksen å snakke med, men foreldrene må mer på banen, sier Åsne Havnelid, generalsekretær i Røde Kors i en melding.

Hun oppfordrer alle foreldre som får Bruk Hue på besøk til å delta på foreldremøtet som arrangeres på kveldstid.

- For generasjonene som vokser opp i dag er digitale medier en helt naturlig del av hverdagen. Sånn er det ikke for alle oss voksne, derfor har vi mye å lære om barnas nettbruk, sier Havnelid.

Ta barna på alvor
Siden 2009 har Telenor, Medietilsynet, Røde Kors og Barnevakten jobbet sammen for å bekjempe digital mobbing gjennom den dialogbaserte holdningskampanjen Bruk Hue. Organisasjonen Barnevakten spesialiserer seg særlig på foreldrerollen.

- Mange ungdommer foretrekker å snakke med foreldrene sine om mobbing på sosiale medier. Dermed er det viktig at vi som foreldre inviterer barna våre til å dele både gode og triste opplevelser, sier daglig leder i Barnevakten, Øystein Samnøen i meldingen.

- Målet må være at det skal bli lett for barna våre å komme til oss om noe er leit. Hvis barnet forteller om mobbing er det viktig at vi tar saken på alvor og undersøker hva som kan ha skjedd. Et barn som blir mobbet trenger å oppleve trygghet fra voksne, sier Samnøen i meldingen.

Kampanjen gir resultater
Det er sjette året Telenor ser på omfanget av digital mobbing. Kampanjen gir både barn og voksne gode verktøy og råd for å forebygge og bekjempe digital mobbing, og kan vise til gode resultater.

Blant annet sier 7 av 10 barn som har deltatt på Bruk Hue-kampanjen at Bruk Hue har bidratt til at de vet mer om hvordan de skal håndtere mobbing via nett eller mobil.

- Det er svært gledelig at resultatene fra undersøkelsen viser at arbeidet fungerer, sier Eva Liestøl, direktør for brukertrygghet ved Medietilsynet i meldingen.

Hun kan fortelle om internasjonal interesse for Bruk Hue-kampanjen.

- Bruk Hue har blitt invitert av EUs Safer Internet Forum for å bidra inn i det internasjonale arbeidet med digital mobbing. I tillegg har fagpersoner fra Storbritannia og Spania sett Bruk Hue-kampanjen i Norge for å lære, sier Liestøl i meldingen.

Medietilsynet er gjennom Trygg Bruk senteret, det nasjonale kompetansesenteret på digital mobbing, og bidrar både finansielt og faglig med å realisere Bruk Hue-kampanjen.

- Vi håper at arbeidet med å få foreldrene enda mer engasjert i tematikken skal bidra til at vi fortsetter den positive trenden i arbeidet mot digital mobbing, fortsetter Liestøl i meldingen.

Positiv trend
64 prosent av barn og unge mellom 10 og 15 år sier at de selv, eller noen de kjenner, har fått meldinger som de har opplevd som mobbing eller erting på nett eller mobil. Det viser en positiv nedgang på seks prosentpoeng siden Telenor startet å kartlegge omfanget av problemet i 2008.

- Som landets største leverandør av digitale kommunikasjonstjenester kan ikke Telenor sitte passivt og se på at kanalene blir misbrukt til mobbing. Derfor har vi også utviklet et eget mobbefilter som skal stenge mobberne ute fra mobilen. I dag har 5485 mobilabonnenter installert mobbefilteret på sine telefoner, og det viser at vi fortsatt har en stor jobb foran oss, sier Svendsen i meldingen.

Bruk Hue kampanjen har siden oppstarten besøkt over 250 skoler, 70.000 barn og 12.000 foreldre, og er en av Norges største holdningskampanjer mot digital mobbing.

Reklame

Gigantisk pute: Denne gir optimal sovestilling

Kommentarer til denne saken