Gå til sidens hovedinnhold

Liten nedside i tankratene

Ratene i VLCC-markedet har nå nær bunnet ut mener skipsmeglerhuset Fearnleys

For moderne VLCC'er med doble skrog ligger ratene nå lavt på worldscale 70-tallet etter kraftig fall over julen og nyttår. Skip med enkle skrog kan plugges opp på rater høyt på ws 60-tallet for reiser østover fra den Arabiske Gulf etter nye fall onsdag.Det er ifølge Fearnleys nå kun 10 laster igjen for januar etter stor aktivitet, men det meldes likevel om 65 ledige VLCC'er ventet til Gulfen i løpet av de neste 30 dagene.Fearnleys mener imidlertid at ratene nå bør være nær bunnen.Skipsmeglerhuset har nedjustert sine estimater for ettårige timecharter fra 70.000 dollar til 65.000 dollar, mens årskontrakter for suezmax-tankskip er senket fra 50.000 til 47.500 dollar dagen.Ratene for suezmax'er i spotmarkedet fra Vest-Afrika til USAs østkyst har falt 60 poeng til ws 145 i løpet av den siste uken etter lav aktivitet i regionen og fallende VLCC-rater.Samme trend er tilstede i det Indre Middelhav etter en lang juleferie blant russiske befraktere. Ratene har falt 60 poeng også her til ws 145.Fakta:

Frontline/Ship Finance eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip.Nordic American Tanker Shipping eier fire suezmax'er som i hovedsak er sikret på lange kontrakter med profittdeling ved høye rater.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien

Kommentarer til denne saken