Nestlederkampen i Ap preger nyhetsbildet og mer enn 15 000 svarte på «dagens spørsmål» i Nettavisen tirsdag:

Bør Hadia Tajik bli nestleder i Arbeiderpartiet?

Her er resultatene i undersøkelsen (den er lukket nå):

MERKNAD: En nettmåling som dette har metodiske svakheter siden den ikke har et tilfeldig, representativt utvalg av landets befolkning. Undersøkelsen er selvrekrutterende ved at det kun er lesere av Nettavisen som deltar, og at det krever en aktiv handling for å stemme.