Gå til sidens hovedinnhold

Liten tillit til journalistene

Hele 15 prosent stoler ikke på norske medier.

BERGEN (NA24 ): - En av syv har stor tillitt til mediene, like mange har mindre eller ingen tiltro til mediene. Sett fra medienes side er kanskje dette er dette er deprimerende resultat, sier medieprofessor Helge Østbye.

På Nordiske Mediedager i Bergen i dag la Østbye frem resultater fra ti års med forskning om tillitten til norske medier.

Utviklingen disse årene har vært stabil med en omtrent uforandret oppfatning omkring tillitten til norske medier.

Viktig å være kritisk
- Fra samfunnets side er det ønskelig med medier som gjør seg fortjent til tillit, men det er en fordel at folk ikke sluker alt rått og at de viser kildekritikk, mener Østbye.

Undersøkelsen viser at 15 prosent har «stor tillitt» til norske medier, mens tallet er like stort for ”har mindre eller ingen tiltro” til norske medier.

Det store flertallet, 70 prosent, har ”noe tillitt” til norske medier.

I motsetning til journalister nyter politi, leger og dommere stor tillitt fra 75 prosent av befolkningen. Østbye mener dette er et paradoks.

Et problem
- Det er et problem at folk gir uttrykk for en såpass begrenset tiltro til journalister. Det bildet vi får av verden som gir oss vårt grunnlag til å vurdere samfunnet, blir formidlet av en institusjon (media, red. anm) som vi har nokså begrenset tillitt til, påpeker Østbye.

Hva kan journalister gjøre for å bedre tillitten?

- Det er nok vanskelig. Til og med de god engelske kvalitetsavisene bruker stadig mer nyhetsbyråstoff og nærmest reklamestoff fra informasjonsbyråer på grunn av trange økonomiske vilkår.

- Så det er en tapt kamp?

- Med dagens griske medieeiere er det nok det, sier Østbye.

Journalistene er ikke enig
Resultatene fra undersøkelsen blant folk flest er svært ulike de som kommer når journalister og redaktører selv blir spurt.

Hele halvparten av de spurte journalistene sier de har stor tillitt til norske medier. For redaktørene er tillitten enda større. Her svarte hele 70 prosent at de hadde stor tillitt til norske medier.

Østbye har ikke gjort noen egne særstudier på hvorfor tillitten til norske medier ikke er større blant befolkningen. Noen resultater har likevel kommet inn andre studier.

- Når folk får sjansen til å se på nært hold en hendelse som de også kan lese om i medene, er det en kilde til mistillit. Da ser de at det de observerer ikke stemmer med medienes beskrivelse, forklarer Østbye, som samtidig understreker at han synes det er viktig at folk har et kritisk syn på mediene.

- Jeg hadde vært veldig skeptisk hvis 85 prosent hadde svart at de hadde full tillitt til mediene, fastslår Østbye.

Reklame

Hagemøblene nordmenn elsker