Gå til sidens hovedinnhold

Litt bedre fra A-pressen

A-pressen bedret resultatet litt i første kvartal, mens omsetningen lå flatt. Utsiktene betegnes som usikre, og man satser på kostnadskutt

A-pressen fikk et resultat før skatt på minus 17,4 millioner i første kvartal, som sesongmessig er svakt, mot minus 27,5 samme kvartal i fjor.Omsetningen falt marginalt fra 590,2 til 590,0 millioner, og driftsresultatet gikk fra pluss 3,2 til minus 2,5 millioner.Men justert for at det i fjor ble inntektsført en eiendomsgevinst på 14 millioner, viser driften en fremgang.- Resultatet påvirkes positivt av at iverksatte tiltak i nøkkelvirksomheter de siste to årene gir vesentlig bedring i driften for disse virksomhetene, heter det i kvartalsrapporten.- Resultatframgangen fortsetter i TV 2 kanalen og TVNorge, noe


som bidrar til at resultatet fra tilknyttede selskaper er vesentlig bedret per første kvartal, heter det.- Resultatbidraget fra virksomhetene i Russland er for første gang positivt med tre millioner kroner, opplyses det videre.Markedsbildet er preget av svak inntektsvekst, men lav vekst i personalkostnadene samt reduserte avskrivninger, kompenserer delvis for dette forholdet, heter det.- Norsk og internasjonal økonomi kjennetegnes i øyeblikket av svak forbruksvekst og økt arbeidsledighet. Dette skaper ytterligere usikkerhet i så vel leser- som annonsemarkedet også i Norge. Enkelte annonseområder er stabile, mens spesielt stillingsmarkedet fortsatt har sterk tilbakegang. Det er liten grunn til å tro at dette hovedbildet vil endre seg resten av året, skriver A-pressen i sin kvartalsrapport.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen