Gå til sidens hovedinnhold

Livselskapene på perrongen da aksjetoget gikk

Siden utgangen av første kvartal har børsene steget kraftig. Men det får norske livkunder liten glede av, for livselskapene har solgt nesten alle aksjene sine

Retter andre til første kvartal i første setning.Fra utgangen av første kvartal har Oslo Børs hovedindeks steget med 17 prosent. Morgan Stanleys verdensindeks har steget med 8 prosent, målt i lokal valuta.Men denne oppgangen kan norske livselskaper, og dermed kundene, ser langt etter, for de har nesten ikke aksjer igjen i sine porteføljer.For ett år siden utgjorde aksjer 19,4 prosent av finansporteføljen til norske livselskaper. Ved nyttår var andelen, på grunn av kursfall og aksjesalg, redusert til 7,3 prosent. Ved utgangen av første kvartal var den falt ytterligere, til 7,2 prosent.Det viser statistikk fra Kredittilsynet.Børsfallet har svidd for livselskaper, fordi det reduserer bufferkapitalen, og dermed deres evne til å tåle risikoen det innebærer å investere i aksjer.Da aksjemarkedet falt i fjor høst var deg gunstig å ha kuttet aksjeandelen, men når det nå har steget i vår, kommet dette i retur.- Livsforsikringsselskapenes reduserte aksjeandel i forhold til rentepapirer har gjort selskapene mer avhengige av utviklingen i rentemarkedene. Nedgangen i de lange rentene i første kvartal gav engangsgevinster på beholdningen av rentepapirer som bidro til bedringen i resultatene, sier kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo i en kommentar.- På noe lengre sikt vil et lavt rentenivå gi lavere avkastning, som understreker betydningen av at livsforsikringsselskapene igjen klarer å bygge opp bufferkapital for å styrke sin risikobærende evne, sier Aamo.

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter