– Det er mer krevende å holde vekten enn tidligere. Energirik mat er veldig tilgjengelig til en rimelig penge og vi er ikke tilstrekkelig fysisk aktive, sier avdelingsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet til NRK Østfold.

Tidligere denne uken publiserte SSB en artikkel med tall fra levekårsundersøkelsen om hvor mange nordmenn som er over- og undervektige. Den viser blant annet at det er dobbelt så mange som er i fedme-kategorien som i 1998. Nå er 12 prosent av nordmenn i kategorien fedme, skriver kanalens distriktskontor.

I SSB s undersøkelse er befolkningen delt i fem kategorier basert på BMI. Kategoriene er undervektig, normalvektig, noe overvektig, overvektig og fedme.

Tallene (se under) viser at tre av ti nordmenn er overvektige, eller har fedme, mens halvparten av oss er normalvektige.

NRK Østfold skriver også at Norge har flere normalvektige og færre med fedme enn det europeiske gjennomsnittet.