Rudolf Nilsen (1901-29) blei ikke mer enn 28 år på grunn av tuberkulose. Det en av de største arbeiderdikterne etterlot seg har likevel ført til at han har vært viktig gjennom hele tida etter at han gikk bort. Lars Klevstrand, Steinar Ofsdal, Carl Morten Iversen, Jon Arne Corell og Kari Svendsen fra På Stengrunn anno 1973 har gjort en overmåte viktig innsats for akkurat det.

Nå er alle de fem tilbake med nytt materiale og med Pål Moddi Knutsen som en flott forlenger av tradisjonen og kulturen. «På gjensyn» kan vise seg å bli minst like viktig sett med historias øyne som «På stengrunn».

Rudolf Nilsen, populært kalt Rulle, var arbeiderdikteren og bydikteren. Han elsket sitt kjære Kristiania og han stortrivdes med å reise til storbyer som Moskva, København, Berlin og ikke minst Paris, som han gjorde til sin by, og der han døde den 23. april 1929. Han var intet mindre enn en stor historieforteller noe hans novelledikt viste både samtiden og generasjoner seinere.

Her har noen av våre aller flotteste visesangere, med suveren assistanse fra bassist Carl Morten Iversen og fløytist og cellist Steinar Ofsdal, nok en gang løfta fram et nytt kapittel av Nilsens univers.

Jon Arne Corell, Lars Klevstrand, Pål Moddi Knutsen, Lillebjørn Nilsen og Steinar Ofsdal har skrevet nye melodier til 17 dikt henta i stor grad fra Nilsens siste diktsamling «Hverdagen» som blei gitt ut posthumt. Fire av dikta er å finne i «På gjensyn» fra 1926. Melodiene høres ut som de har levd i mange tiår, de har med andre ord tidløshetens slør over seg, og dikta til Nilsen snakker nok en gang til oss i 2019 som de sikkert gjorde da blei gitt ut mot slutten av 1920-tallet.

Om Nilsen var en historieforteller så er så avgjort Corell, Klevstrand, Knutsen og Svendsen det også. Begrepet historieforteller er en hedersbetegnelse i mitt vokabular og de forteller oss med hjelp av Nilsens fantastiske univers at denne skatten er like viktig i dag og for mange generasjoner som skal komme.

Jon Arne Corell har skrevet en forbilledlig omslagsheftetekst som forteller historia om de forskjellige diktene og historia til Rudolf Nilsen. To anmeldelser av hans diktsamlinger er også med i heftet og sier mye om hans samtid.

Hvem sitt initiativ denne gjennoppstandelsen er vet jeg ikke, men alle skal ha all mulig slags ære for at det har skjedd. På vegne av mange generasjoner takker og bukker jeg.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.