Anoreksi, bulimi og overspising er de mest kjente spiseforstyrrelsene. Det er mange faktorer som er med på å utløse og utvikle slike lidelser.

- En spiseforstyrrelse er en veldig kompleks lidelse, og utvikles over tid, sier Elin Olsen, daglig leder i Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO).

Årlig søker hele én million nordmenn på Google for å finne mer informasjon om spiseforstyrrelser. Nettavisen har samlet informasjon om hva lidelsen går ut på, og hvordan du kan søke hjelp.

LES OGSÅ: Veganer måtte endre kostholdet for å få tilbake mensen

Sommerkroppen

Mange tenker at sommeren, når folk sprader lettkledd rundt og higer etter «sommerkroppen», kan være en utløsende årsak for lidelsen.

Det avviser imidlertid Olsen, som forklarer at en spiseforstyrrelse sjelden blir utløst av et ønske om vektnedgang. Det er som regel langt mer komplekse årsaker som ligger bak.

- Jeg tror ikke sommeren og lettkledde mennesker er en utløsende årsak i seg selv, men mange som allerede sliter med mat, kropp og vekt kan oppleve denne tiden som ekstra utfordrende, sier hun.

En spiseforstyrrelse handler først og fremst om følelser. Olsen forklarer at selv om det kan synes å handle om kropp, mat og vekt, må vi lete etter de følelsesmessige problemene bak disse symptomene.

- Spiseforstyrrelser er et samlebegrep for flere tilstander eller lidelser med beslektede kjennetegn. Det handler om å bruke mat og kontroll av mat som en midlertidig løsning på forskjellige livsproblemer, forteller hun.

Psykisk lidelse

For en person med spiseforstyrrelse kan kroppen ha blitt et språk for å skape identitet og kontroll, samt regulere følelser, selvfølelse og livsproblemer.

- Spiseforstyrrelsen kan gi en opplevelse av kontroll og følelse av mestring, forklarer Olsen og legger til:

- Det kan være vanskelig å sette seg inn i en slik tankegang, men du må huske på at dette er en psykisk lidelse.

Grensen mellom å ha et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt og det å ha en spiseforstyrrelse, er glidende, ifølge Olsen.

- Årsaken til at noen utvikler en spiseforstyrrelse er sammensatte og ofte spiller flere faktorer inn, men kroppspress og dårlig selvbilde kan absolutt være en utløsende faktor, sier Olsen.

LES OGSÅ: Nitritt tilsettes rødt kjøtt - kan være kreftfremkallende

Hun forteller at generelt har dette med kropp blitt ekstra synlig på grunn av at vi eksponerer oss så mye på sosiale medier.

- Vi lever i et samfunn som i stor grad idealiserer tynnhet og det å være muskuløs, forklarer hun.

- Søk hjelp

Desto lengre tid det går og en er syk, desto verre vil det bli å komme ut av sykdommen. Derfor bør du søke hjelp så snart som mulig.

- Det viktigste er å snakke med en du stoler på. Å åpne seg opp og snakke om det som er vanskelig, er et fint sted å starte. Det er ingen skam å be om hjelp fra verken venner, familie eller fagfolk, sier Anette Wingerei Stulen i Spiseforstyrrelsesforeningen.

Hun forteller at SPISFO har et selvhjelpstilbud, men de aller fleste trenger også profesjonell hjelp.

- Jeg anbefaler å ta kontakt med fastlegen din, eller helsesøster på skolen din eller helsestasjon for unge om du er ungdom. Fastlegen din kan henvise deg til for eksempel psykiatrisk poliklinikk, psykolog, psykiater, psykomotorisk fysioterapeut eller ernæringsfysiolog. Uten henvisning fra legen vil behandling ofte bli dyrere, sier Wingerei Stulen.

Tar tid å bli frisk

Anoreksi er den mest dødelige psykiske lidelsen, da du kan bli veldig underernært. Får du ikke i deg nok mat og drikke, må du legges inn på sykehuset for å få hjelp til å få i deg næring.

- Det er så viktig å påpeke at alle kan få en spiseforstyrrelse, og ikke bare unge jenter. Når en har et problematisk forhold til mat er det viktig å få hjelp, så ikke vent med å ta kontakt, råder Elin Olsen.

Hvor lang veien mot å bli frisk av en spiseforstyrrelse er, vil variere fra person til person.

- Mange opplever å ha en forventning om at man skal bli raskt bedre når man først kommer i behandling. Men det er viktig å huske på at det tar tid å jobbe seg ut en spiseforstyrrelse, forklarer Anette Wingerei Stulen.

Hun forteller at de i SPISFO mener det er mulig å bli helt frisk. Det kan imidlertid være vanskelig å lage et klart skille mellom hva som er friskt og hva som er sykt.

- I stor grad handler det om å finne ut hva du trenger og ønsker i livet ditt for å leve et godt og meningsfullt liv. Det finnes mange gråsoner og mange definisjoner på hva man anser som frisk, eller kanskje frisk nok i mange tilfeller, forteller hun.