En gruppe arkeologer offentliggjorde fredag det oppsiktsvekkende funnet av det de tror kan være graven til Romas grunnlegger Romulus.

Helligdommen som er oppdaget, stammer fra om lag 600 år før Kristus.

Den er dedisert til Romulus, som, ifølge myten, grunnla Roma med sin tvillingbror Remus og ble rikets første konge etter å ha drept broren.

Drapet skal ha funnet sted 21. april i år 753 før Kristus.

I en uttalelse fra den arkeologiske parken ved Colosseum heter det at funnet består av en 1,4 meter lang sarkofag i stein og en sirkelformet konstruksjon, som antas å være et alter.

Gravens beliggenhet under Forum Romanum er i samsvar med beskrivelser av Romulus' grav i antikke tekster.

Det er uklart hvordan Romulus døde. En versjon er at han forsvant under mystiske omstendigheter i en storm, mens en annen er at han ble drept og skåret i biter av medlemmer av det romerske senatet.

Ifølge romersk sagn og mytologi er Romulus og tvillingbroren Remus sønner av krigsguden Mars og Rhea Silvia.

Rhea Silvia var datter av Numitor, kongen i Alba Longa. Numitors bror Amulius rev til seg makten og fikk tvillingbrødrene kastet i elven Tiber.

Romulus og Remus skal imidlertid ha overlevd, og oppdratt av en ulvinne.

Brødrene ga med tiden Numitor makten tilbake, men det var Romulus som endte opp som Romas første konge, ifølge sagnet.