Det er britiske Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH), som har utarbeidet retningslinjer for skjermtid for barn under 18 år.

RCPCH gjør forskning til bruk i opplæring av spesialister innen barnemedisin. Denne rapporten er laget i samarbeid med University College London og publisert i BMJ Open medical journal.

Ikke skadelig

Både Nettavisen og andre medier har skrevet mye om at smarttelefoner påvirker barn negativt.

RCPCH sier at telefoner, skjermbrett og datamaskiner er en flott måte å utforske verden på, og at foreldre feilaktig tror at det er noe galt med mye bruk av disse enhetene i seg selv.

Rapporten sier at det er funnet lite bevis for at skjermene påvirker barnas helse, sammenlignet med andre faktorer som søvn, fysisk aktivitet, mat, mobbing og fattigdom.

Grensesetting

Rådet er at foreldre setter grenser for skjermtid slik at det ikke skader andre viktige gjøremål som søvn, lekser, fysisk- og sosial aktivitet.

For yngre barn betyr det at foreldre må sette tidsgrense for barna. Når barna blir eldre, bør de kunne bestemme mer selv, men med voksen veiledning.

Spørsmålene

RCPCH sier det ikke er noe poeng å sette en absolutt tidsbegrensning på skjermtid, men at man istedenfor bør stille noen kontrollspørsmål rundt bruken. Hvis barnet har problemer, så kan skjermtid bli en medvirkende årsak.

  • Er skjermtiden til hele familien under kontroll?
  • Påvirker skjermtid det familien ellers ønsker å gjøre?
  • Påvirker skjermtid søvnen til barnet?
  • Klarer du å kontrollere småspising under skjermtiden?

Doktor Max Davie ved RCPCH sier til BBC. at de ønsker å komme videre fra synet om at skjermer er skadelige i seg selv.

- Vi ønsker å se forbi det, og si at «hvis du har det bra, og du har svart på spørsmålene og du er lykkelig, fortsett å lev livet ditt og slutt å uroe deg» sier han.

Undersøkelsen etterlyser imidlertid hvordan innehold og bruk av innehold påvirker helsen.

Overvekt og depresjon

Det er en sammenheng mellom mye skjermtid og overvekt, men det er ikke funnet bevis for at skjermtid i seg selv gir overvektige barn. Det viktige er at skjermtid ikke går utover trening.

Les også om Apples skjermtid-funksjon: WWDC 2018: Apple har avduket iOS 12

En annen studie, gjort av University College London og publisert i EClinicalMedicine viser en sammenheng mellom bruk av sosiale medier og depresjon.

Selv om alle barn kan bruke sosiale medier i større og mindre grad, viser undersøkelsen at barn med depresjoner er mer sannsynlig til å bruke sosiale medier mye. Spesielt gjelder dette jenter. Undersøkelsen sier derimot ikke om sosiale medier er en medvirkende årsak til depresjon, eller om den bare er et symptom.

Ikke før du sover

Unntaket er altså at man må unngå skjermer i timen før barnet skal legge seg. Skjermene stimulerer hjernen og lyset fra dem kan forstyrre produksjonen av sovehormonet melatonin. Mange enheter har såkalt nattmodus, men det er ingen bevis for at disse funksjonene fungerer.