Kjenner du noen som banner mye? Da kan du ha som utgangspunkt at de er ærligere enn andre, skriver forskning.no.

I tre delstudier har forskere fra ulike land gransket sammenhengen mellom bannskap og ærlighet.

276 mennesker som deltok i studien ble spurt om å skrive ned alle banneordene de kunne. De ble også bedt om å fortelle når de bruker ordene.

Senere måtte deltakerne gjennom en løgntest, som viste at de som skrev ned flest banneord også var de ærligste.

Banning kan være oppriktighet

I en annen studie tok forskerne også i bruk sosiale medier. De samlet data fra 75 000 amerikanske Facebook-brukere og gransket banneordene de benyttet.

Gjennom språkgjenkjenning fant de at personene som brukte flest banneord, oftere brukte ord og formuleringer forskere vet at kan knyttes til ærlighet. Som pronomenene «jeg» og «meg».

En av lederne bak studien, David Stillwell, forsker ved Universitetet i Cambridge forklarer at selv om banning ofte bli sett på som upassende, så kan banning også bli sett på som bevis for en oppriktige mening.

- Akkurat som de ikke filtrerer språket sitt for å gjøre det de forteller deg mer spiselig, filtrerer de heller ikke synspunktene sine.

Bannerne er mer intelligente

I tidligere studier er det blant annet avdekket at de som banner mye også er mer intelligente, selv om det kanskje er mer vanlig å høre at de som banner har dårlig ordforråd.

En studie gjengitt i Language Science viser at årsaken til at noen banner mye, ikke er fordi de ikke klarer å komme på andre ord å bruke. En rekke tester på ordforråd og emosjonalitet viste at de som er mer intelligente, også er de som banner mest, skrev Side2 i en tidligere artikkel.

Selv om språket vårt er i evig forandring, så har mange banneord holdt stand. Slik er det ikke for alle ord, nemlig. Dagens tenåringer kjenner seg neppe igjen i disse ordene og uttrykkene.

Til gjengjeld er det kommet nye ord inn, som vi ikke sa for 20 år siden.